torsdag, juni 11, 2015

Företagandet minskar enligt GEM

Häromdagen deltog jag i Entreprenörskapsforums lansering av den nya GEM-rapporten ”Entreprenörskap i Sverige”. Global Entrepreneurship Monitor studerar den totala entreprenöriella aktiviteten i olika länder, 2014 medverkade 73 länder. Det som är unikt med GEM är att man mäter den tidiga entreprenöriella aktiviteten, när individer antingen planerar att starta företag eller precis har startat.

En tydlig och oroande trend är att företagandet har minskat i Sverige jämfört med 2013. Man kan se en stor minskning framför allt när det gäller konsumenttjänster det senaste året. I denna grupp finns exempelvis frisörer och olika utförare av ROT- och RUT-tjänster.

Den största minskningen återfanns bland kvinnor (hela 40 procent) och då framförallt i tidiga stadier av företagande. En av författarna till rapporten är Carin Holmquist från Handelshögskolan i Stockholm. Hon menar att en av orsakerna till minskningen kan vara att det finns en viss mättnad i de branscher där kvinnor främst är verksamma. Hon märker också av denna mättnad hos studenterna, många undrar: ”Måste alla bli entreprenörer?”

Christina Wahlström som grundat den privata kvinno- och barnhälsomottagningen Mama Mia tror att förändringar i regelverket kring ROT och RUT har haft stor betydelse. Kvinnor har i allmänhet inte samma erfarenhet av företagande som män och därför är det oerhört viktigt med starthjälp, exempelvis i form av RUT.

Birgitta Ohlsson från Folkpartiet instämde och påpekade att redan innan nerdragningarna av RUT var genomförda minskade efterfrågan på den typen av tjänster rejält. Konsumenterna ändrade beteende när nya förutsättningar var på gång, och effekten blev att färre vågade starta företag.

Jan Olof Jacke är vd för AstraZeneca. Han pratade om intraprenörskap och betonade att vi måste bli bättre på att stimulera en kultur där man premierar entreprenörskap inom större företag. Om man gör ett försök och misslyckas är man en loser i Sverige, medan det i exempelvis USA är en merit att ha vågat. Det gäller att visa i ord och handling att företaget uppskattar när de anställda försöker – även om de inte lyckas så bra.

Jacke berättade om ett intressant koncept som AstraZeneca nyligen har etablerat för att stimulera entreprenörskap inom företaget. För ungefär 1,5 år sedan startade de BioHubs och började upplåta lokaler till små bolag i samma bransch. Nu finns ungefär 15 företag knutna till projektet, och 3 av dem är grundade utomlands. Man hoppas att det entreprenöriella tänket i de små bolagen ska smitta av sig på de anställda via informella kontakter. Tidigare har väldigt få avknoppningar genomförts, men bara under den korta tid som projektet har varit igång har två företag avknoppats. Så det ser lovande ut.

GEM-rapporten går att ladda ner om du vill läsa mer.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar