torsdag, december 10, 2015

Arbeta hårt tillsammans och ha kul!

Häromdagen arrangerade vi den sista Estradföreläsningen för året. KTH-forskaren Andreas Fili presenterade sin forskning om relationer mellan affärsänglar och entreprenörer, då med fokus på hur det har fungerat efter att själva investeringsbeslutet är fattat.

Andreas konstaterade att få har studerat ”post-investment-aktiviteter”. Investeringarna kan pågå i många år och det är svårt att få en ängel eller entreprenör att lyfta fram negativa aspekter av samarbetet. Båda parterna är ju beroende av varandra för att det ska bli ett livskraftigt och vinstgivande företag. Han har försökt hitta vägar till att ändå få relevant kunskap om hur samarbetet har fungerat. Detta har skett med hjälp av bland annat 150 intervjuer med entreprenörer, politiker, revisorer, mentorer och andra, samt djupintervjuer och telefonintervjuer med 21 affärsänglar.

En av slutsatserna är att affärsängeln måste lita på entreprenören, det fungerar sällan bra att kontrollera och detaljstyra. Oftast byggs ett förtroende upp över tid, speciellt om man fokuserar på att arbeta hårt tillsammans och lösa problem som uppstår under resan. När affärsängeln har gått från att vara outsider till insider, det vill säga att blivit mer av en medentreprenör än investerare, är det lättare att utveckla mål och arbetssätt tillsammans.

Ibland uppstår dock situationer när ängeln måste agera. Det kan gälla att stoppa en stor risktagning eller förhindra att företaget utvecklas på ett oönskat sätt. Det kan vara mycket svårt att leverera pekpinnar eller beska sanningar om investeraren är personligt involverad i verksamheten. Då kan ängeln i stället plocka in en ”bad cop” som får ta konflikten, det kan vara en revisor eller någon annan som har inblick i verksamheten. På det sättet rubbas inte entreprenörens förtroende för ängeln och förhoppningsvis kan man sedan arbeta tillsammans för att lösa den uppkomna situationen.

Filis bästa tips för att få en relation av det här slaget att fungera är att fokusera på att arbeta hårt tillsammans – och att ha kul. Då kan det bli en långsiktigt lyckosam investering för alla parter. Och så har man roligt under tiden!

Vill du se hela presentationen finns den nu som webb-tv.
Här finns en artikel om hans avhandling och här kan du läsa mer om hans forskningsintressen.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar