måndag, juli 11, 2016

Generera förutsättningar att maximera

Jag har nyligen läst en bok som visserligen har några år på nacken, men som fortfarande är högst aktuell. ”Talangaccelererande ledarskap” är en bok för alla som har ambitionen att skapa en modern arbetsplats där leveransfokus, delaktighet och prestigelöshet är i fokus.

Snabba förändringar i omvärlden och organisationers behov och resurser förutsätter flexibilitet. Dagens medarbetare på arbetsmarknaden stakar ut sin karriär utifrån helt andra premisser än tidigare och jobbet som ledare förändras också radikalt. I dag gäller det att balansera de nya förutsättningarna med de befintliga.

Boken ger tips om hur man som ledare kan förhålla sig till den här förändringen för att skapa de förutsättningar som behövs för att prestera maximalt. Som ledare behöver man se allas talanger och styrkor och låta medarbetarna utvecklas på allra bästa sätt utifrån sina egna utgångspunkter. Däremot innehåller boken inte någon färdig modell, tanken är att ge riktlinjer som sedan kan anpassas till varje enskilt företags förhållanden.

Ett traditionellt ledarskap har till stor del sitt fokus nedåt, där är det chefen som bestämmer. Dialogen förs mellan chef och anställda. Ett talangaccelererande ledarskap däremot fokuserar uppåt, de anställda för en dialog sinsemellan och sedan kommunicerar chefen med en samordnare för de anställda.

I ett talangaccelererande ledarskap läggs mycket större ansvar på de anställda, de har en gemensam ”äganderätt” till vad som levereras. Men de får också ett mycket större erkännande när de lyckas, ledaren ska inte lyfta fram sig själv utan i stället synliggöra medarbetarna som har åstadkommit framgången.

Jag tror att den här boken är intressant och tänkvärd för alla som vill utvecklas i sitt ledarskap!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar