tisdag, december 19, 2017

Samarbete nyckelordet för regional tillväxt

I dag på förmiddagen arrangerade ESBRI ett seminarium tillsammans med Innovationskraft Stockholm och Näringsdepartementet. Talare var Markku Markkula samt Taina Tukiainen. Temat var regional tillväxt och smart specialisering.

Talarna lyfte fram ett lyckosamt exempel från Finland. Espoo Innovation Garden är den största innovationshubben i Nordeuropa. Här finns ungefär 5 000 forskare, 25 organisationer som arbetar med forskning och utveckling samt massor av innovativa företag inom olika branscher. Totalt finns ett hundratal olika nationaliteter representerade i området. Nu görs en stor satsning på att bygga tunnelbana som ska göra det enklare och snabbare att ta sig mellan olika knutpunkter i regionen. Projektet kostar självklart massor av pengar, men talarna menade att satsningen kommer att vara värd tio gånger investeringskostnaden eftersom den medför att antalet innovationer och företag ökar rejält i området.

Men varför har Espoo Innovation Garden lyckats så bra? Markkula och Tukiainen framhöll vikten av samarbete mellan olika aktörer som en nyckelfaktor. Genom att låta människor i olika åldrar och med olika kulturell bakgrund arbeta tillsammans med politiker för att gemensamt lösa en regions utmaningar, kan man hitta nya utvecklingsmöjligheter och börja tänka i nya banor.

Inom kort kommer även en blogg på Innovationskraft Stockholm och här kan du läsa mer om Espoo och andra innovativa områden i Europa för att få inspiration.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar