fredag, september 11, 2009

Företagarna deltar inte i diskussionen om företagande

I går deltog jag när IVA sjösatte sitt program Innovation för tillväxt. Bland talarna fanns SEB:s ordförande Marcus Wallenberg, som kommer vara ordförande för projektets styrgrupp, och näringsminister Maud Olofsson.

För mig, som under flera år på denna blogg och i andra sammanhang lyft fram vikten av ”sälj” (Sälj, sälj, sälj!, Entreprenörskapsutbildning – ett säljande(?) koncept, Kunden är kung och misstag är bra!), var det värmande att höra Maud Olofsson nämna detta flera gånger (kanske läser hon denna blogg ;-) ).

Hon lyfte även fram behovet av en bred ansats i synen på innovation. I det historiskt ingenjörstyngda Sverige är det oerhört viktigt att inte glömma bort tjänste- och processinnovationer. Vi måste nå bortom synen på en innovation som en pryl!

Maud Olofsson blickade över bottenhavet och hittade lärdomar hos finska TEKES:

”När finska TEKES för några år sedan skulle utforma sitt program för tjänsteinnovation gjorde man en studie av vad som kännetecknar framgångsrik tjänsteinnovation. Man kom fram till att de här faktorerna var centrala:

  • Förmåga att läsa av otillfredsställda kundbehov och utforma unika kundupplevelser
  • Öppen innovation för att involvera de bästa förmågorna i innovationssystemet
  • Utforskande av olika affärsmodeller för att behålla en rimlig andel av det värde som företaget skapar
  • Insiktsfull användning av teknik för att nå skalekonomi och öka vinstpotentialen i nya tjänsteerbjudanden

Jag tror att vi har flera av de här bitarna i Sverige i dag. Men det finns också områden där vi behöver förbättra oss. Inte minst behöver vi bättre kunskap om hur vi från politiskt håll kan arbeta för att främja innovation i ett bredare perspektiv.”

Maud utmanade även det så kallade innovationssystemet och menade att det inte är tillräckligt bra på att se ungdomarnas behov. När jag tänker på publiken, inklusive undertecknad (även om jag tror jag fortfarande tillhörde kategorin yngre i publiken), så var ungdomarna i alla fall inte närvarande i salen.

Och jag tror att det är en brist när kunderna, i det här fallet företagarna och investerarna, inte deltar när olika organisationerna samlas för att diskutera vad som behövs för att främja entreprenörskapet i Sverige. Ett undantag är Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum som vi på ESBRI arrangerar.

De allra flesta av de 250 som hittills anmält sig är företagare, finansiärer (änglar, VC etc) och service-providers (advokater, revisorer etc). De kommer för att nätverka och diskutera med en rad spännande talare, varav många experter från USA. En höjdpunkt jag ser fram emot är att höra USA:s nye ambassadör Matthew Barzun berätta om sin erfarenhet som entreprenör och investerare i nya bolag.

Vi har ett fåtal platser kvar så missa inte denna möjlighet! (anmälan via länken ovan)

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar