torsdag, februari 11, 2010

Enfald att inte ta tillvara mångfald

I går förmiddag brummade jag ner med bilen till ett seminarium på Södertörns högskola, ämnet var ”Entreprenörskap i ett nytt hemland”. För ett par timmar satte jag mig i skolbänken igen och lyssnade till forskarna Ahmad Ahmadi, Hassan Hosseini och Pirjo Lahdenperä när de belyste temat.

Alla tre var överens om att diskriminering är en viktig förklaring till varför utlandsfödda startar företag. Om man upplever sig diskriminerad kan man antingen ge upp eller försöka hitta andra vägar – en kan vara eget företag. Hittar man ett alternativ till arbetslösheten är man företagsam. Många som kommer hit är just det: företagsamma individer. Har man orkat bryta upp från sitt hemland och etablerat sig på nytt måste man vara företagsam.

Pirjo Lahdenperäs forskning utgår från ett psykologiskt perspektiv. Hon menar att de som klarar sig bäst i ett nytt land är de som har utvecklat en interkulturell kompetens. Vad innebär då det? Först och främst är det viktigt att ha en medvetenhet om olika kulturella koder och system. Man måste kunna växla mellan dessa koder och även bearbeta sin etnocentrism och sina fördomar.

Slutsatsen är i alla fall att det finns en oerhörd drivkraft bland människor, och drivkraften att starta företag verkar vara starkare bland dem som kommer från företagsamma miljöer. Det behöver inte finnas företagare i familjen, men det är viktigt med förebilder. Drivkraften kan också tas tillvara på ett bättre sätt, om normer och lagstiftning förändras.

Vikten av förebilder har ESBRI poängterat vid ett flertal tillfällen, senast var på Estrad om kvinnors företagande i höstas. Se gärna föreläsningen via webb-tv. I vår Kunskapsbank finns också en artikel om Ahmad Ahmadis avhandling från 2007.

/Helene, vikarierande student

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar