torsdag, februari 04, 2010

Joakim Wincent fick unga priset

Joakim Wincent från Luleå tekniska universitet och Handelshögskolan vid Umeå universitet fick Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till unga entreprenörskapsforskare 2010. Det annonserades vid lunchtid i dag på Småföretagsdagarna i Örebro.
Joakim Wincent disputerade 2006 på en avhandling om strategiska nätverk bland mindre företag. Wincent har också intresserat sig för entreprenören som individ. Det handlar bland annat om den passion som många entreprenörer drivs av och hur entreprenörer kan hantera en extrem arbetsroll när de grundar sina företag.

I priskommitténs motivering står det bland annat: ”Joakim Wincent har under sin forskarkarriär således uppvisat stor talang och skicklighet i forskning rörande företagsamhet och företagsutveckling. Han har med ett imponerande antal betydelsefulla forskningsresultat lämnat viktiga bidrag till såväl forskare som andra en bredare krets personer som är intresserade av företagandets villkor.”

Joakim Wincent tog emot priset av Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm. I sitt korta tacktal poängterade Wincent att man som forskare ofta jobbar i konstellationer. Han tackade alla han har arbetat ihop med som forskare.

Unga Forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare är instiftat av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Priset är på 50 000 kronor och delas sedan 2003 ut årligen till en ung svensk forskare. Syftet är att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet.

/ Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar