måndag, mars 22, 2010

Seminarium om minoritetsföretagande på amerikanska ambassaden

I fredags arrangerade ESBRI tillsammans med amerikanska ambassaden ett seminarium kring invandrarföretagande. Det var det första i en serie entreprenörskapsevents som vi kommer att hålla tillsammans med ambassaden. Bland deltagarna fanns ambassadör Matthew Barzun och ESBRIs vd Magnus Aronsson som modererade det hela.

Just det här seminariet anordnades med anledning av president Obamas toppmöte om entreprenörskap som hålls i Washington D.C. i april. Amerikanska ambassaden i Sverige har valt ut en svensk representant som kommer närvara vid mötet: Ashar Saeed – som även han deltog i seminariet i fredags.

Seminariet hölls i rundabordsformat, med ett antal olika diskussionsämnen. Bland annat diskuterades vilka hinder företagare möter i Sverige, och speciellt då företagare med utländsk bakgrund. Ett hinder som kom upp var svårigheten att få lån och bra försäkringar. En annan diskussionspunkt var unika fördelar som entreprenörer med utländsk bakgrund har. Bland dessa nämndes bra kontaktnätet i ursprungslandet.

Mer information om samarbetet mellan ESBRI och amerikanska ambassaden kommer i våra olika kanaler framöver.

/ Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar