fredag, mars 26, 2010

Tre tips för ett sunt familjeföretag

I förmiddags var jag på Transfer of Ownership in Private Business igen (se blogginlägget nedan). Konferensens andra dag inleddes med ett pass om framgångfaktorer för ägarskiften i familjeföretag. Joseph Astrachan, professor vid Kennesaw State University i USA, inledde. 1983 ville han kicka igång sin forskarkarriär genom att visa att en lyckad planering ger framgångsrika generationsskiften. Tyvärr hittade han inga bevis för denna hypotes i sin första undersökning. Övertygad om att sambandet ändå borde finnas bytte han metod, och studerade frågan på nytt. Resultatet uteblev fortfarande.

I dag, efter att ha ägnat närmare 30 år åt att studera ungefär 18 000 familjeföretag, slog Astrachan fast: ”Det finns inget som helst samband mellan lyckosam planering och lyckosamma generationsskiften”. I och med detta uttalande positionerade han sig lite gentemot många av konferensens andra talare som framhöll vikten av planering.

Däremot finns det andra faktorer som korrelerar positivt med lyckosamma generationsskiften. Alla vet att det är bra (om än tråkigt) att äta nyttigt, träna och inte röka. Joseph Astrachan konstaterade att det finns tre motsvarande råd för familjeföretaget. Enkla och självklara, men ändå fuskas det med dem… Råden är:
- Skaffa en styrelse bestående av familjemedlemmar och externa. Styrelsen bör träffas 3-6 gånger per år – varken mer eller mindre.
- Planera strategiskt, och dokumentera detta. Om alla vet vart företaget är på väg är det lättare att fatta beslut när en kris seglar upp.
- Håll familjemöten. Ventilera vad familjen vill med företaget.

Nästa talare var Marcela Ramírez-Pasillas från Instituto Technologico y de Estudios Superiores de Monterray i Mexiko. Hennes huvudbudskap var att det inte finns ett sätt att skifta ägare som funkar för alla. Varje familj måste hitta sin egen väg.

Ramírez-Pasillas presenterade en studie av hur avskaffandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten har mottagits av svenska familjeföretagare. Den visar att de slopade skatterna har motiverat familjeföretagare att arbeta mer fokuserat med skiftet. Särskilt de företagare som hade börjat diskutera generationsskiftet medan skatterna fortfarande fanns kvar.

Under konferensen talade flera forskare om familjeföretagens överlevnadsgrad: att den sjunker drastiskt för varje generation. Astrachan menade till exempel att färre än 3 procent av familjeföretagen överlever den fjärde generationen. Bonnier är ett av undantagen som bekräftar regeln. I dag är en mix av sjätte och sjunde generationen Bonnier verksam inom koncernen.

Hans-Jacob Bonnier berättade om familjeföretagets kärnvärden, som hängt med över generationsskiftena:
- Passion för medier: ”Organisationen existerar inte för organisationens skull, utan för människorna som utgör den”
- Engagemang: ”Vi planerar för generationer – inte för kvartal”
- Yttrandefrihet: ”Det är grunden i alla demokratier”
- Individens makt: ”Inom vårt företag måste man vara innovativ”

Han delade också med sig av en hel del råd, bland annat: ”Att börsnotera företaget är farligt. Då kan man förlora pengar.”

Artiklar som presenterades på konferensen kan laddas ner här

Trevlig helg!
/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar