fredag, mars 16, 2012

Stenmark disputerar

Såg precis att Lina Stenmark disputerar vid Mälardalens högskola 27 april. Kul!

För några år sedan arrangerade ESBRI en uppsatstävling, ”Entreprenörskap och småföretagande i Sverige”, tillsammans med dåvarande NUTEK. Läsåret 2003-2004 var det just Lina Stenmark som stod som vinnare av tävlingen. Hennes uppsats hade titeln ”Förskjutning i segregeringsmönster bland Sveriges företagare” och när jag intervjuade henne berättade hon att hon just börjat som doktorand i företagsekonomi. Och nu är hon alltså så gott som färdig doktor!

I uppsatsen granskade hon vilka branscher som dominerades av manliga respektive kvinnliga företagare, och om detta förändrades över tid. Genusperspektivet verkar hon bära med sig, hennes kommande avhandling har titeln ”Den regionala utvecklingens logik i policy och praktik: En fallstudie av den regionalpolitiska interventionen Resurscentra för kvinnor”. Det låter som ett givet ämne för en artikel i Entré nr 2-2012!

Lina Stenmark, försvarar sin avhandling 27 april kl 10-12 i sal Beta, MDH Västerås. Opponent är docent Johan Gaddefors, Sveriges lantbruksuniversitet.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar