fredag, augusti 31, 2012

”Pappaprogram” förutsättning för kvinnors företagande


Chamber Trade Swedens rapport: ”Women’s
 Economic Empowerment – Building
Sustainable Business Organisations for
Women Entrepreneurs” presenterades
under seminariumet.
I tisdags bjöd Chamber Trade, i samarbete med Sida, in till seminariet ”Women’s Business Organisations and Development”, om förutsättningar för kvinnors företagande och utveckling. Inbjudna talare var bland annat företagande kvinnor från hela världen.

Att kvinnors ekonomiska deltagande främjar ett lands tillväxt är knappast någon nyhet. Vissa menar att det till och med leder till en "smart ekonomi", då hushållet ofta gynnas när kvinnor fokuserar på familjemedlemmars välfärd. Men utmaningarna för kvinnors företagande är fortfarande många. Låg- och medelinkomstländer är inget undantag.

Fray Shibabaw har grundat Amhara Women Entrepreneurs’ Association i Etiopien. Hon har även startat företag med inriktning på att underlätta utbildning. Inom detta förser hon bland annat lokala skolor med elevluncher. Hon menade att utmaningarna att vara kvinna och företagare är många, men att en av de främsta är frågan om hur ett samhälle kan satsa inom ett fält, utan att förstöra ett annat.

– När män inte ens är tillåtna att vara i köket, eller att ta hand om barnen, är det inte konstigt att de räds sin överlevnad om kvinnan ska vara företagare.

Hon menade att resurser behövs för utbildning på flera plan än enbart på kvinnan som företagare.

– Kvinnor måste utbildas inom olika områden, men det måste också män. För att inte samhället ska kollapsa, måste män utbildas i något slags ”National Fatherhood Program”, så att både män och kvinnor kan ta arbete utanför och i hemmet.

Även Viola Manuel, från Southern Cape Chamber of Commerce i Sydafrika, uttryckte behov av att förändra en genusbild för en hållbar utveckling för kvinnors företagande:

– Det skulle vara ignorant att säga att det inte finns kulturella och genusbetingade hinder för kvinnor att driva företag. När en lågkonjunktur träder in, och fler män förlorar sitt arbete, måste bilden av att de kan stanna hemma och kvinnan arbeta växa fram?????

I expertpanelen ingick bland andra Peter Davis. Även han uttryckte att kvinnors företagande inte är underminerat av en slump. Ingen har tidigare tänkt tanken att de kan vara företagsamma.
– Att försöka utveckla ett land men bara låta 50 procent av befolkningen vara delaktig är som att försöka springa med ett ben.

– Det finns nästan alltid en orsak till varför utvecklingsländer är just utvecklingsländer. Om det inte finns en väg där det borde finnas en väg kan det mycket väl vara så att det finns en orsak till det. Man behöver se helheten i ett samhälle och även se problem som kan finnas, mellan olika grupper exempelvis. Man kan heller inte bara bygga skolor, utan behöver förstå vägen till resultat. Man behöver agera tvärs över gränser.

– Men det finns inga quick fixes i något samhälle. Man behöver gräva djupare för att se var problemen rotar sig. Det gäller att adressera de underliggande orsakerna snarare än symptomen, sa Davis.

/Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar