torsdag, januari 31, 2013

Konst och affärer

I går var jag på arrangemanget Arty business på Kungliga musikhögskolan, KMH. Det var en mycket intressant eftermiddag som kretsade kring konst och entreprenörskap på olika sätt.

En av talarna var Niclas Adler, professor i entreprenörskap vid KMH. Han presenterade konceptet Arty business som en lyckosam blandning mellan styrkan i konstnärliga processer av god kvalitet och styrkan i affärsmässiga processer av god kvalitet. Hela tiden med konstnärskapet i centrum. Tanken är att studenterna på KMH ska få tillgång till två nya Arty business-kurser redan under 2013.

Ett par andra talare var Göran Lundkvist, före detta vd på Absolut vodka, och Robert Wells – som även spelade lite. Kulturinkubatorn Transit berättade hur de kan bistå entreprenörer med konsten som kärnverksamhet. Operabyrån, som suttit två år i Transit, berättade om sin verksamhet: att producera och ge barockföreställningar och konserter för bland annat skolor och festivaler.

Är du intresserad av konst, kultur och entreprenörskap? ESBRI har sedan 2011 varit koordinator för nätverket NEKKU, som vänder sig till lärare på kulturella och kreativa utbildningar. 13 mars kommer vi att arrangera en konferens kring ämnet i Stockholm (mer information om denna kommer framöver). Nästa nummer av vår tidning Entré kommer att ha entreprenörskap i de kulturella och kreativa näringarna som tema.

Även vår förra Estradföreläsning handlade om ämnet. 

/ Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar