torsdag, januari 24, 2013

Kreativitet, kvalitet och konkurrenskraft

Dominic Power och Johan Jansson.
Årets första Estradföreläsning gick av stapeln igår och handlade om kreativitet, kvalitet och konkurrenskraft. Inför en nästan fullsatt sal berättade docent Johan Jansson och professor Dominic Power, båda från Uppsala universitet, om sin forskning inom kulturella och kreativa näringar.

De diskuterade bland annat hur man kan mäta kvalitet inom konst och kultur. En produkts kvalitet kan vara svår att bedöma eftersom produkten alltid har någon form av position på en konkurrensutsatt marknad.

– Många produkters kreativitet, differentiering och kvalitet är också en tolkningsfråga. Det är inte bara företagens tolkning och budskap som är viktig i produktens värde, sa Dominic Power.

– Produktens strategiska värde i ekonomin är en process som involverar flera aktörer. Ett företags eller en entreprenörs arbete är bara en del av hur en produkts kreativitet, position och kvalitet byggs upp, fortsatte han.

Framgång kan alltså inte bara byggas upp av forskning, teknisk utveckling och innovation. Kvalitet är också en viktig faktor, speciellt inom vissa branscher. Med exemplet ljud diskuterade Johan Jansson möjligheterna till att mäta värde.

– Tekniskt går det att mäta vad som är bra ljud. Men personliga preferenser är väldigt olika. Det finns både mätbara och omätbara dimensioner. Till exempel finns det de som föredrar analogt ljud och de som föredrar digitalt och de som är för vinyl respektive cd. Det visar på kvalitet som en process, sa Johan Jansson.

Under föreläsningen diskuterades och exemplifierades flera aspekter av konkurrenskraft inom kulturella näringar och utifrån ett kvalitetsperspektiv. Vill du se föreläsningen i efterhand är du välkommen att titta in på vår webb-tv där denna (inom kort) och många fler intressanta föreläsningar finns samlade (gårdagens Estradörers föreläsning från 2008 finns såklart också att se där).

Är du intresserad av frågor som rör företagande inom kulturella och kreativa näringar? Håll utkik i våra kommande utskick då vi i vår kommer att arrangera en konferens om just det ämnet. Konferensen hålls i Stockholm 13 mars (mer info kommer).

/Christina

PS. Dominic Power är även jurymedlem för vår och VINNOVAs uppsatstävling Nytt&Nyttigt. Tävlingen är i full gång och riktar sig till studenter vid samtliga fakulteter i hela Sverige. Ett av huvudkraven för att delta är att uppsatsen har stark koppling till tävlingens tema: innovation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar