onsdag, mars 20, 2013

Hur blir det grönt för finansiering av grönt?

I morse var jag på ett frukostseminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum. Temat var finansiering av gröna innovationer och både forskare, riskkapitalister och företagare medverkade i seminariet.

För 5-6 år sedan var det lätt att få finansiering till företag inom cleantech-området i Sverige. Numera är det betydligt svårare, vilket beror på olika faktorer. Men enligt både Per Strömberg, Marie Reinius och Magnus Rehn kan orsakerna exempelvis vara att den här typen av företag har höga kostnader initialt och de tar lång tid att bygga upp. Venture capital-fonder har i allmänhet en investeringsperiod om 5-10 år, sedan vill fonderna ha tillbaka sina investerade pengar.

Under seminariet fick vi veta att många svenska företag med innovationer inom solenergi har lagt ner sin verksamhet. På senare tid har dock Kina etablerat sig på den marknaden och lanserat billiga produkter. Detta har i sin tur har skapat nya marknader för svenska innovationer, vi är duktiga på att utveckla kringprodukter för solenergi.

Det skulle vara bra med några riktiga success-stories bland cleantech-företagen, då ökar viljan att investera, menade talarna. Finansiärerna måste se att det går att tjäna pengar på den här typen av företag. En sådan utveckling är ingen omöjlighet heller, enligt Magnus Rehn har det skett en utgallring bland företagen inom cleantech. De som finns kvar har absolut potential att växa och bli framgångsrika.

Miljöproblemen i världen växer och det är nödvändigt att lösa dem. Genom att söka finansiering utomlands kan företag etablera sig globalt – snabbt. Biogasteknik är stort, liksom avfallshantering och reningsanläggningar.

MyFC nämndes som exempel på att en bra affärsidé säljer med rätt förutsättningar och mycket hårt arbete. Företaget startade 2005 och tillverkar portabla bränslecellsladdare som används exempelvis till datorer och smartphones. Den enda restprodukten är vatten och sand. Transporterna orsakar ju såklart utsläpp med produkterna är i alla fall gröna. Priset är anpassat till marknader i tredje världen, där elförsörjningen ofta är ett problem. MyFC:s produkter säljs numera i över 40 länder. Företaget har varit i kontakt med 250 internationella investerare, som gärna investerar i företag som kan lösa problem i utvecklingsländerna.

Det ska bli spännande att se hur företagandet inom gröna innovationer utvecklas i Sverige. Staten kan fylla en viktig funktion som köpare av produkterna. I stället för att ge bidrag eller subventioner bistår de med ”riktiga” affärer. Företagen bör i sin tur fokusera på affärsidén som naturligtvis ska vara bra, paketerad på rätt sätt och inriktad på en bra marknad. Att innovationen/produkten dessutom är grön blir en bonus.

För några år sedan arrangerade vi en Estradföreläsning om gröna innovationer som fortfarande är aktuell, den finns att se via kostnadsfri webb-tv. Vill du hellre läsa om den hittar du ett referat från föreläsningen här.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar