onsdag, mars 06, 2013

Innovation högt på agendan för nordiskt samarbete

Från vänster: Henrik Skovby, ordförande Dalberg Group, Fredrik Karlström, näringsminister Åland, David Mothander, nordic policy council Google, Petra Lundström, vice vd Fortum Oyj, Annie Lööf, näringsminister Sverige och Trond Giske, näringsminister Norge.

2013 är Sverige ordförande för nordiska ministerrådet och en rad olika events genomförs. I går började konferensen ”What will the Nordic business environment look like in the future?” i Stockholm. Under två dagar diskuteras frågor som ska fungera som inspel till arbetet med att utforma ett nordiskt samarbetsprogram för innovations- och företagspolitik.

En rad bra talare och intressanta diskussioner runt borden gjorde det till en givande eftermiddag och kväll. Några saker som jag vill lyfta fram är att det, enligt Andrew Wyckoff, chef för Directorate for Science, Technology and Industry vid OECD, har blivit svårare att mäta var värdet skapas i de globala, alltmer komplexa, värdekedjorna. OECD har skapat en sajt där man kan lära sig mer. Wyckoff betonade även att tjänster får allt större betydelse för att även addera värde i produkter.

Professor Ivo Zander, Uppsala universitet, konstaterade att Norden står inför större utmaningar än vi tror. I dag är våra huvudmarknader den gamla världen, d v s Europa och Nordamerika, och inte de nya snabbväxande marknaderna i t ex Afrika och Asien. Han lyfte även fram att vi bör tänka mer på vad som är ”good enough” vad gäller innovation och utveckling av produkter. Det är där den stora marknaden oftast finns. Zander illustrerade med den kinesiska tv-marknaden där ”good enough”-delen är 62 procent. Premiummärken står för 13 procent och ”low end” för 25 procent. Frågan är om ingenjörerna på de nordiska företagen kan tänka sig att jobba med ”good enough” eller ”low end”? Liknande tankar lyfte han fram under sin Estradföreläsning i september 2012.

Dagen avslutades med en paneldiskussion med tre ministrar och tre representanter från näringslivet. Några axplock från den diskussionen:

Näringsminister Annie Lööf betonade hur de nordiska länderna i allt större utsträckning utmanas av bl a BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Samtidigt skulle Norden vara den 10:e största ekonomin i världen om det var ett land.

Just tanken med Norden som ett land fördes fram på olika sätt av Henrik Skovby, ordförande för Dalberg Group. Han vill se gemensamma nordiska ambassader runt om i världen, och att varumärket Norden ska marknadsföras mer.

Vikten av en nordisk nivå lyftes även fram av Petra Lundström, vice vd på Fortum Oyj. Finansiering av innovativa utvecklingsprojekt finns på nationell basis, typ genom TEKES och VINNOVA. Men det saknas nordiska fonder och det är ett hinder för tillkomsten av gemensamma utvecklingsprojekt över gränserna, menade Lundström.

Inte helt oväntat pläderade David Mothander, Nordic policy council på Google, för ett större fokus på digital innovation i de nordiska länderna. Och här kommer konkurrensen, enligt honom, inte från Indien och Kina utan från närmare håll: Irland, Nederländerna och Storbritannien.

Fredrik Karlström, näringsminister på Åland, ansåg att det viktigaste för det nordiska ekosystemet för företagande är att fokusera på vinst. Jag tolkar det som att han menade lönsamhet.

Norges näringsminister, Trond Giske, som tidigare även varit kulturminister, lyfte fram de kulturella och kreativa näringarna. Det gjorde även flera av de andra paneldeltagarna, inklusive Annie Lööf. Giske poängterade att all kultur inte kan vara kommersiell: En del måste stödjas på annat sätt än på marknaden. Men de som ska vara företagare inom KKN-branschen måste lära sig att utveckla sin produkt/tjänst, utveckla sin affärsplan o s v. Precis som vilken annan företagare som helst.


/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar