fredag, april 19, 2013

Ställ de obekväma frågorna

I tisdags deltog jag i Stora Tillväxtdagen, ett heldagsevenemang som arrangeras årligen av Tillväxtverket och Tillväxtanalys. Tanken med evenemanget är att, ur ett hållbart tillväxtperspektiv, samtala och sprida kunskap om de utmaningar som Sverige står inför.

En av talarna var Jesper Strömbäck, huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission. Han poängterade att om vi fortsätter se ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet som två skilda saker kommer vi aldrig att lyckas möta framtidens utmaningar. Tänkvärt!

Meera Sanyal, Landschef för Royal Bank of Scotland, Indien, gav oss en inblick i Indiens tillväxtsituation. Det finns en mängd problem i landet, bland annat kring miljö, matförsörjning och energifrågor. Meera menar att det ändå finns hopp för framtiden. Man använder sig exempelvis av biogas i allt större utsträckning. I stället för att bränna avfall betalar invånarna en symbolisk summa till företag som hämtar avfallet och återvinner det till energi.

Hon menar att det är helt nödvändigt att satsa på hållbar tillväxt, och inte bara på de företag som växer mest. För vad är tillväxten värd om invånarna får lungcancer för att luften de andas är förorenad?

Mikrofinansiering är en viktig tillväxtfaktor i Indien. Meera berättade om de 650 000 indiska kvinnor som hittills har fått finansiering av Royal Bank of Scotland. Med hjälp av dessa pengar får de allra fattigaste kvinnorna möjlighet att starta ett litet företag, och därigenom försörja sig och sin familj.

Sasja Beslik är chef för ansvarsfulla investeringar och bolagsstyrning på Nordea. Han anser att vi måste ändra vår inställning till investeringar. Vi måste sänka våra krav på vinst på investerade pengar och i stället kräva investeringar i hållbar utveckling.

Det tål att tänkas på att samtidigt som vi vill värna om miljön byggs 300 kolkraftverk i Indien – med våra investerade pengar.

Det är viktigt att våga vara obekväm och ställa frågor till bankerna när vi investerar pengar. Ställer vi inga frågor blir det heller ingen förändring.

Under lunchen arrangerades ett flertal miniseminarier. Jag skulle vilja tipsa om ett av dem. Jiddr är en samtalsapp för unga mellan 13-19 år som behöver prata med någon vuxen. Ungdomarna kanske har problem hemma eller med kompisar. De kan ha missbruk, ätstörningar eller andra hälsoproblem, eller helt enkelt vanliga funderingar på livet och ingen vuxen att prata med.

Jag blev så inspirerad av den driftiga grundaren, Josefine. Detta bidrar ju också till hållbarhet, de unga är ju vår framtid.

Hela konferensen finns att se här.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar