tisdag, juni 18, 2013

På sluttampen…

Jag började på ESBRI i augusti 2008. Sedan dess har det naturligtvis hänt en hel del i organisationen. Under min tid här har vi bland annat inlett en Sverigeturné med vår årliga konferens ”The Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum”. Uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt har startats, och forskardatabasen ”Vem gör vad?" lanserats. På förslag från vårt nätverk NEKKU (Nätverket för Entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar) genomförde vi i mars i år en konferens på temat ”Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag”.

En annan av mina huvudarbetsuppgifter har varit doktorandkursen ”From Research to Business” (R2B). Två kursomgångar har genomförts hittills. I skrivande stund rekryterar vi för fullt doktorander och post docs till en ny omgång, med start efter sommaren.

Dessutom har vi genomfört flera mer riktade temakonferenser och kunskapssatsningar – bland annat om kvinnors företagande och om företagande för människor med utländsk bakgrund

Vi skrev om båda de ämnena i papperstidningen Entré, som också under dessa år fått sig en layoutförändring.

Nu har det blivit dags för mig att anta andra utmaningar och i går inleddes min sista arbetsvecka på ESBRI. Det är svårt att lämna arbetsuppgifter och kollegor. Samtidigt är det nästintill omöjligt att helt gå ur ESBRI-familjen när man väl är inne. Jag tvekar inte på att jag kommer att följa mina kollegor och organisationens utveckling på nära håll även i framtiden.

Avslutningsvis vill jag passa på att inleda ESBRIs sommartipslista med ”The Idea Book” av Fredrik Härén. Vi har bland annat använt boken som ett inspirationsinspel på R2B. Den ger onekligen många nya idéer och tankar.

Tack för alla samarbeten, både inom och utom ESBRI, under dessa år!

/Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar