torsdag, juni 20, 2013

Mer entreprenörskap men lite tillväxt

Pontus Braunerhjelm, Maria Adenfelt och Carin Holmquist presenterade årets svenska GEM-rapport 17 juni. Foto: Entreprenörskapsforum.

Häromdagen besökte jag Entreprenörskapsforums seminarium där de presenterade den senaste nationella GEM-rapporten. Global Entrepreneurship Monitor – GEM - är ett världsomspännande forskningsprojekt som startade 1999 och sedan dess årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. 2012 medverkade 69 länder, och nästan 200 000 individer intervjuades. Mer info om studien finns på GEMs webbplats.

Årets svenska rapport visar att entreprenörskapet har ökat i jämförelse med andra innovationsdrivna länder sedan mitten av 2000-talet. Däremot verkar företagen fortfarande ha låga ambitioner när det gäller sysselsättningstillväxt, innovation och internationalisering. Kvinnors företagande ökar också men ligger fortfarande lågt i jämförelse med andra liknande länder.

Studien visar att tillväxten efter den initiala fasen är svag i Sverige, svenska idéer säljs och utvecklas ofta av företag utanför landets gränser. En orsak kan vara minskad tillgång på riskkapital. Men det kan också bero på att många går in i ett företagande utan att ha genomfört en noggrann analys av marknadsförutsättningarna.

Positivt är att många svenskar upplever att de ser affärsmöjligheter i sitt närområde. Däremot upplever de inte i lika hög utsträckning att de har förmågan att agera på dessa möjligheter. Därför behövs det en satsning på att informera och utbilda individer om vad företagande innebär, menar GEM-forskarna. En sådan satsning skulle kunna medföra en ökad motivation att starta och driva företag.

Oviljan att utöka personalstyrkan i företag beror säkert delvis på att det är förenat med höga kostnader att anställa i Sverige. Både regelbördan och skatterna måste anpassas för att stimulera tillväxtambitioner hos företagen, enligt rapporten.

En annan begränsande faktor är den nuvarande optionsbeskattningen. Det är i dagsläget svårt att locka nyckelpersoner till nystartade företag eftersom dessa företag i allmänhet inte kan betala en hög lön. Optioner skulle kunna vara ett alternativ, men eftersom skatten är 80 procent blir detta i nuläget ett omöjligt alternativ.

Min slutsats utifrån seminariet och rapporten är att det är positivt med det ökande entreprenörskapet, men att det finns mycket att göra när det gäller villkoren för företagare.

De vikande finansieringsmöjligheterna måste också ses över, regeringen har med tanke på detta utformat ett förslag om investeraravdrag för att stimulera investeringar i mindre företag. Det ska bli intressant att se om det ger önskad effekt.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar