onsdag, juni 05, 2013

”Ber man om en billig häst så får man en gris”

I går var det välbesökt säsongsfinal på Estrad, talare var Christian Sandström och ämnet ”Disruptiva innovationer – Om Kodak moments och Nokias kollaps”. Begreppet disruptiva innovationer har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren och kan definieras som ”revolutionerande innovationer som sätter den existerande marknaden i gungning”.

Sandström tog upp flera exempel på företag som hamnat i gungning. Framförallt för att de inte lyckats hänga med i den snabba utvecklingen från analog teknik till digital – och därför slagits ut.

Kodak är ett exempel. De hade under lång tid totalt monopol på marknaden beträffande film. Sandström menar att företag som befinner sig i en monopolsituation ofta struntar i att vårda sina kunder och se över sina kostnader. Verksamheten rullar på i alla fall och man har ingen konkurrens. När det sedan uppstår en konkurrenssituation kan de inte hantera den och företaget får stora problem.

Facit upplevde en liknande situation beträffande kalkylmaskiner. Och Nokia hamnade totalt på efterkälken när de smarta telefonerna lanserades.

Enligt Christian Sandström är det inte säkert att dessa företag hade lyckats bättre, även om de tidigt lyckats framställa egna produkter med den nya digitala tekniken. Branschstrukturen förändras totalt med den nya tekniken och det uppstår en mördande konkurrens.

Så vad kan man då göra för att undvika att sådant här inträffar? Ett sätt är att dela upp företaget så att man undviker de stora kolosserna där förändringar tar lång tid. Underbolagen ska ges frihet att utveckla nya produkter och rikta sig mot mindre marknadssegment, anser Sandström.

Är det till någon hjälp att staten upphandlar innovation? Hur bör det i så fall göras? Christian Sandström framhöll att det måste genomföras på rätt sätt – det funkar till exempel inte att vara teknologispecifik. Betänk att det tog 20 år av experimentell forskning innan man kom fram till hur en digitalkamera ska se ut. 20 år! Då är det svårt att från myndighetshåll specificera exakt vad som ska utvecklas, och hur det ska göras.

Som Christian sa: ”Om man ber om en billig häst får man en gris…” Lösningen kanske inte alls är en billig häst, utan något helt annat som ingen ännu har tänkt på.

Visst låter det här intressant? Vill du se hela presentationen? Det kan du göra här. På vår webbplats finns en artikel om Sandströms avhandling och vi skrev om honom på bloggen tidigare i år.

/Helene

1 kommentar:

  1. Hanna22:43

    Mycket bra föreläsning! Tänk om alla forskare kunde presentera sina resultat så intressant och givande!

    SvaraRadera