torsdag, september 11, 2014

Gästblogg: Startups i fokus på nätverkskonferens

Bordeaux i klart väder...
1-6 september 2014 arrangerades IMP-konferensen i Bordeaux, Frankrike. Ett av konferensspåren hade temat "Start-ups and their strategizing in networks: conforming to established structures and creating new ones". Det organiserades gemensamt av forskare från NTNU, Chalmers, Uppsala universitet och Lunds universitet. Lise Aaboen, NTNU, är en av arrangörerna. Vi har fått en gästblogg från Lise, om speglingar och dimridåer inom startupforskningen. /Åse

I Bordeaux finns det en stor vattenspegel nere vid floden. När vattenytan är stilla syns alla husfasader från gatan mittemot i vattenspegeln. Andra gånger bildas i stället en stor vattendimma så att man varken ser någon spegling eller vad som händer på andra sidan dimman. I rum 1111 på Kedge Business School i Bordeaux pågick det 4-5 september presentationer och diskussioner om startups i nätverk. Delandet och kombinerandet av vår förståelse för startups i nätverk visade både på tydliga speglingar och stora dimridåer i relation till varandra och andra närliggande forskningsfält. Specialspåret ”Start-ups and their strategizing in networks: conforming to established structures and creating new ones” var del av den årliga IMP-konferensen som i år fyllde 30 år.

… och i dis

En gemensam nämnare för många papers var att de tog sig an en utmaning som också finns inom entreprenörskapslitteraturen. Till exempel framgångsfaktorer för en startup, vad som gör att vissa startups växer mer än andra, hur produkter utvecklas och hur man hittar kunder, leverantörer och producenter när man är ett litet nystartat företag. Sedan analyserades frågorna ur det industriella nätverksperspektivet vilket gjorde att fokus hamnade på startupens interaktioner och relationer med sin omgivning. En annan variant var att titta på andra perspektiv, såsom lean start-up, capabilities och liabilities med nätverksglasögon för att hitta möjligheter till ömsesidiga bidrag mellan perspektiven.

Sessionerna var välfyllda och besöktes av många nyfikna och intresserade forskare som inte själva presenterade inom spåret. Några av artikelförfattarna brukar vanligtvis inte besöka IMP-konferensen. I rummet fanns också nätverksforskare som inte huvudsakligen fokuserar på startups, och startup-forskare som inte alltid använder industriellt nätverksperspektiv. Det gjorde att diskussionerna efter presentationerna ibland svängde rejält.

Redan tidigt ifrågasattes hela startup-begreppet som något empiriskt intressant. En stund senare var det i stället det industriella nätverksperspektivet som var i skottgluggen. Det föreslogs att vi bör forska mer på vilka delar av det industriella nätverksperspektivet som kan utvecklas för att startup-relaterade frågor ska kunna adresseras på ett bättre sätt. Diskussionerna som helhet präglades av en konstruktiv, entusiastisk och välvillig anda för att artiklarna och forskningsområdet ska utvecklas ytterligare. Det fanns ändå en enighet om att en startups interaktioner är avgörande för utvecklingen.

Lise Aaboen
Det var fantastiskt lyxigt att kunna lyssna till enbart intressanta presentationer under en och en halv dag av en konferens. Ni som varit på en del konferenser vet att det inte händer varje gång!

Vi som organiserade startup-spåret är Lise Aaboen (NTNU), Malena Ingemansson (Uppsala universitet), Frida Lind (Chalmers), Andrea Perna (Uppsala universitet), och Tommy Shih (Lunds universitet). Vi är en del av en större och ganska löst sammansatt grupp av framför allt nordiska och italienska forskare som delar forskningsintresset för startups i nätverk. Vi har årliga workshops och skrivprojekt.

Oavsett om man klassificerar sig som startup-forskare, nätverksforskare – eller både och – så är man välkommen att kontakta oss om man vill närvara eller bidra vid kommande aktiviteter. Genom att interagera finns det större möjligheter till speglingar mellan olika forskningsperspektiv, och mellan forskning och det praktiska arbetet med att driva startups. På så vis blir det förhoppningsvis färre dimridåer på sikt. Vi använder ”startups” som paraplybegrepp för att alla bokstavskombinationer (NTBFs, USOs, CSOs och så vidare) ska känna sig lika välkomna.

Vill du ta del av artiklarna från konferensen? De laddas upp på IMP Group

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar