fredag, september 26, 2014

Ingenting är omöjligt – det tar bara lite längre tid

Leo Razzak, social entreprenör och inspiratör, ledde panelsamtalet.
I går besökte Jelena och jag Starta eget-dagen som arrangerades av Innovationskontoret vid Stockholms universitet. Evenemanget är ett inspirationsevent för studenter som har en affärsidé eller funderar på att starta företag. Förutom nyblivna och erfarna entreprenörer medverkade även Prins Daniels Fellowship. Projektet genomförs tillsammans med IVA och syftet är att inspirera unga att våga starta eget.

Under en paneldebatt fick prins Daniel och ett antal entreprenörer från projektet ge sin syn på vad entreprenörskap är för dem, och jag tog fasta på några synpunkter och kommentarer som framkom under debatten.

Martin Lorentzon som grundade Spotify menade att man är entreprenöriell om man tar tag i sin situation, väljer sin utbildning och sin arbetsinriktning. En viss galenhet kan vara positiv, det ger drivkraft. Oftast överskattar man affärsidén och underskattar arbetsinsatsen, så det gäller att vara realistisk.

Lina Gebäck startade Linas matkasse eftersom hon såg ett behov och ville att så många som möjligt ska äta bra mat. Hon framhöll att drivkraft är en oerhört viktig faktor för att lyckas. Hon började med företagandet vid sidan av studierna och menade att det är en bra väg att gå, även om det är svårt att få tiden att räcka till.

Johan Skarborg grundade Academic Work av samma orsak: han såg ett behov av kompetens och började med rekrytering i mindre skala. Det fanns många liknande aktörer men de bestämde sig för att bli bäst i branschen. Han betonade att det – tillsammans med friheten – är en stark drivkraft.

Alessandro Catenacci är verksam i restaurangbranschen och betonade i första hand friheten man har som företagare. Man har frihet att misslyckas och man får upptäcka misstagen själv. Det är viktigt att göra det man tycker om eftersom det är svårt att driva företag inom en bransch som man inte gillar. Han menade också att det finns många olika sätt att driva företag.

Prins Daniel hävdade att företagare är modiga människor som vill förverkliga en dröm, men i Sverige finns fortfarande en kultur där vi är rädda för att misslyckas. Hälften av de unga kan se sig själva som entreprenörer, men bara en procent tar steget. Därför menade han att det är viktigt med förebilder – även att lyfta fram entreprenörer som försökt flera gånger innan de blivit framgångsrika. Misslyckande är en naturlig del av att vara entreprenöriell.

Min slutsats av dagen är att frihet och drivkraft verkar vara en gemensam framgångsfaktor för de här entreprenörerna. Ett misslyckande ska ses som en erfarenhet och medföra att man vässar sin affärsidé ytterligare – eller satsar på något helt annat. Det går nästan alltid att lyckas, men det kan ta olika lång tid.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar