tisdag, september 16, 2014

Tema sol i Stockholm

Andreas Stubelius, Energimyndigheten och Lillemor Svensson, CONNECT Öst.
I går på förmiddagen var Helene och jag på CONNECT Green Week. Det är ett samarbete mellan Energimyndigheten och CONNECT, som syftar till att skapa bättre förutsättningar för kommersialisering av svenska miljöteknikbolag genom att lyfta fram och diskutera utmaningar de möter. Green Week drog igång i Stockholm i går med tema sol. Sen fortsätter programmet i Sundsvall, Göteborg och Malmö där de flyttar fokus till skog, vatten respektive hållbart byggande.

ESBRI var på plats som utställare och vi hade en jättetrevlig förmiddag där vi nätverkade och lyssnade på intressanta företagspresentationer, paneldiskussioner och föreläsningar.

Ett viktigt problem som flera paneldeltagare pekade på var att svenska miljöteknikföretag behöver en annan approach till att göra affärer, både i Sverige och runtom i världen. Sverige befinner sig i främsta ledet när det gäller miljöteknikinnovationer och att hitta nya lösningar. Men den kommersiella fronten ligger långt bakom teknologifronten, och det går inte så smidigt att kommersialisera den här typen av företag.

Några svårigheter inom solenergibranschen som nämndes var bland annat: regulatorisk osäkerhet och komplexitet, samt skatte- och elsäkerhetsfrågor. Det är något som beslutsfattare behöver jobba med framöver. Ett annat problem är att energimarknaden är väldigt traditionell och det finns behov av att försöka påverka kunderna att bli mer nytänkande.

Journalisten och författaren Per Grankvist menade att vi behöver tänka i nya banor när det gäller hållbarhet. Det handlar inte om att vara snäll, utan om att vara smart. Ljuset behöver exempelvis inte vara tänt i ett rum där ingen vistas. Smart. Man sparar pengar. Det finns massor av sådana små åtgärder som företag och individer kan göra för att spara energi.

Förmiddagen avslutades med att metrolog Anders Nylund gav oss en översikt av klimatfrågan. Han visade att utsläppen av koldioxid i luften har ökat markant de senaste 50 åren, och det kommer med all säkerhet att fortsätta på samma sätt en lång tid framåt. Det här gör satsningarna på alternativa energilösningar ännu viktigare.

/Jelena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar