fredag, augusti 21, 2015

Genusdriven social innovation är inget lull-lull

Häromdagen deltog jag i konferensen ”Genusdriven social innovation i teori och praktik” arrangerad av Luleå tekniska universitet, Stiftelsen Svensk Industridesign, Winnet Sverige, Magma och Leia Företagshotell AB. Evenemanget avslutade ett tvåårigt forskningsprojekt som drivits av Luleå tekniska universitet.

Forskaren Malin Lindberg inledde med att förklara begreppen social innovation och genusdriven social innovation. Hon framhöll att den här typen av innovationer efterfrågas alltmer i form av nytänkande lösningar på samhällsutmaningar och sociala behov.

Vad innebär då social innovation? Man kan säga att det är nytänkande lösningar för marginaliserade grupper eller samhällen. Innovationerna förbättrar livskvaliteten och välmåendet hos individer och grupper som är missgynnade på olika sätt, exempelvis långtidssjuka, funktionshindrade, personer födda utanför Sverige etcetera. Innovationerna utvecklas i interaktion mellan ideell, offentlig och privat sektor, det räcker oftast inte att en enda aktör genomför projekten eftersom det rör sig om komplicerade situationer och sammanhang.

Genusdrivna sociala innovationer utvecklas utifrån en genusmedvetenhet som syftar till jämställdhet i grupper, organisationer och samhällen. Det kan vara en ny tjänst, en ny organisation eller till och med en ny samhällsstruktur.

Malin menade att genusdrivna sociala innovationer tidigare har ansetts vara ”lull-lull”. Nu ser situationen annorlunda ut. Det finns forskning på området som ger status och siffror på hur det faktiskt ser ut och vad innovationerna kan medföra i form av ökad livskvalitet och ekonomiska fördelar.

Några organisationer som arbetar praktiskt inom detta område var på plats för att presentera sin verksamhet:

Winnet Sverige är en ideell paraplyorganisation som genom nätverkande arbetar med att synliggöra kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt. De har också kulturtolkar som arbetar med nyanlända för att öka förståelsen för svensk kultur, skola och svenska förhållanden.

Magma är en mötesplats för kreativa och företagsamma kvinnor inom kultur, jämställdhet, integration och företagande. Deltagarna stöttar varandra socialt och professionellt genom att dela med sig av idéer, kunskaper och kontakter. Magma har gett ut två läsvärda antologier med personliga berättelser.

Leia Företagshotell AB startade som ett jämställdhetsprojekt och hyr ut kontorsrum och konferenslokaler. Leia tillhandahåller också bland annat arbetsträning och sysselsättning för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vill du läsa mer finns en utmärkt orienteringsbok att ladda ner från LTU:s webb.

Kika också gärna närmare på ett spännande projekt som drivs av SVID, ”People Powered Future”.

Men inte nog med det! Malin föreläste på Estrad tillsammans med Pernilla Alexandersson från Add Gender förra hösten. De presenterade forskning och praktik och det är både gratis och enkelt att kolla in vår webb-tv.

Jag tycker det här är spännande och ser fram emot fortsatt forskning även om just det här projektet avslutas sista augusti.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar