tisdag, mars 29, 2016

De mest snabbfotade överlever

Jag läste nyligen en bok som är högaktuell i dagens globaliserade samhälle. ”Det dynamiska företaget” handlar om hur man driver ett framgångsrikt företag i det rådande osäkra affärsklimatet. Fler och fler företag handlar med, och producerar i, allt fler länder. Marknadsplatsen har blivit global. Det har medfört en hårdare konkurrens om kunder, leverantörer, råvaror och arbetskraft. Den här dynamiken betraktas av många som ett problem och som en risk som måste hanteras.

Men den ger också en mycket större marknad – med oändliga möjligheter. Författarna hävdar att osäkerheten kan vara en möjlighet till framgång – om företaget är tillräckligt dynamiskt.
Alla företag som i dag finns på en marknad präglad av hård konkurrens och internationalisering har mycket att vinna på att utveckla och hantera olika typer av nätverk. Nätverken kan bestå av leverantörer, partners, egna verksamheter, återförsäljare och kunder. Numera måste alla fokusera på sin kärnkompetens och överlåta det övriga åt specialiserade partners.

De företag som fortsätter att reagera, parera och hoppa på trender, i stället för att i grunden anpassa verksamheten, kommer inte att bli vinnare i dagens och framtidens dynamiska omvärld.
Slutsatsen är att ju mer snabbfotade företagen är och ju snabbare de kan anpassa sig till nya omständigheter, desto bättre lyckas de. Hur anpassningsbart är ditt företag?

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar