tisdag, maj 12, 2009

SME vecka för att stimulera företagandet

Den första europeiska SME veckan pågår 6-14 maj. I samband med denna höll VINNOVA, Företagarna och Tillväxtverket ett seminarium om vad EU kan göra för små och medelstora företag i Sverige. Här presenterades olika program för att ansöka om stöd och rådgivning från EU.

EU-parlamentarikern Göran Färm (S) tog även upp utmaningar som EU står inför då man vill minska hindren och förenkla handel inom EU. Bland annat sa han att man inom EU bör fokusera mer på en gemensam marknad, att man behöver förenkla regelverk och anpassa och inkludera fler inom arbetsmarknaden. Bland talarna fanns också Christina Lugnet från Tillväxtverket och Peter Lindberg från VINNOVA. Alla var överens: vi måste skapa ett klimat som gynnar entreprenörer och små företag.

Men när publiken fick komma in och ställa frågor insåg vi alla hur svårt det kan vara att ”förenkla regelverk” och ”skapa ett klimat som gynnar småföretagare”. En företagare undrade hur man egentligen ska förstå och skriva rätt i alla blanketter och ansökningar till EU om stöd. En annan menade att stödprogrammen som finns inom EU inte gynnar de företagarna som kanske bara är en eller två personer, eftersom de inte har resurser att lägga på en ansökningsprocess.

Professor Alf Rehn fick avsluta seminariet med ett kreativt inlägg i debatten. Tillåter man verkligen annorlunda innovationer att komma fram, undrade han. Kan man verkligen ha ett statligt verk för innovation och varför tillvaratas inte fler av de möjligheter som inte passar in i normalbilderna? Han menade att för att gynna innovation och kreativitet, företagande och entreprenörskap behöver man se möjligheter i saker som hittills blivit oberörda, se potential i mångfald och inte begränsa sig till vad som är ”normalt”. Äldre och konsumenter av halalkött, är exempel på grupper som ofta glöms bort när man talar om affärsmodeller och kunder.

SME veckan är en satsning på entreprenörskap och möjligheter för små och medelstora företag. En mängd informationsaktiviteter sker denna vecka i hela Europa.

På ESBRI arrangerar vi kontinuerligt events för att gynna entreprenörskapet i Sverige. Är du nyfiken på var tillväxten och de nya arbetstillfällena ska komma ifrån? Klicka in på vår hemsida www.esbri.se och läs mer om vår kommande ESTRAD-föreläsning ”Sociala normer och företagstillväxt” som kommer att angripa just den frågan. Det är helt kostnadsfritt att delta vid föreläsningen som hålls i centrala Stockholm.

Christina Eriksson, projektledare på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar