måndag, april 18, 2011

”Det ligger ett viktigt lärande i mötet och dialogen”

CIRCLE och LUCENT vid Lunds universitet arrangerar under våren en doktorandkurs om entreprenörskap, innovation och tillväxt. Kursdeltagarna möts vid tre tredagarsseminarier. Det andra seminarietillfället genomfördes i förra veckan och vi fick en pratstund med docent Jonas Gabrielsson som är en av initiativtagarna.

Är ni nöjda med kursen så här långt?

Jodå, kursen har avlöpt väl. Vi har väldigt duktiga och motiverade kursdeltagare så det är en tacksam men samtidigt kul och utmanande grupp att ha att göra med. Denna andra omgång i april har vi fokuserat på teman såsom globalisering av innovation, innovationspolicy, nätverk och regionala kluster, små företags tillväxt, samt tjänsteperspektiv på innovation. Precis som under första omgången i mars tar vi upp ett axplock av relevanta områden som angränsar till entreprenörskaps- och innovationsstudier. Men jämfört med förra omgången gavs det något mer fokus på policyaspekter denna gång.

Berätta om kursen, hur kommer det sig att ni tog initiativet?

Bakgrunden till kursen kan nog sammanfattas i idén om att ge en översiktskurs inom ett forskningsfält som växer i såväl betydelse som omfattning. Om man nu ens kan tala om ett forskningsfält. Men kursen speglar att både entreprenörskaps- och innovationsstudier hämtar inspiration från många olika discipliner och perspektiv, och ibland använder de till och med samma ursprungskällor. En drivkraft för kursen är även intresset att utforska gränssnittet mellan entreprenörskaps- och innovationsstudier. I stället för att behandla dessa som två separata områden försöker vi visa på såväl likheter som olikheter, och sedan får de som följer kursen dra sina egna slutsatser. Vi tycker att det finns en poäng i att personer som disputerar på avhandlingsområden som angränsar till entreprenörskaps- och/eller innovationsstudier får möjligheten att gå en kurs där man får träffa forskarstuderande från andra institutioner och lärosäten, samtidigt som man också får kontakt med seniora forskare. Det ligger ett viktigt lärande i mötet och dialogen med andra personer. Det gäller förresten inte bara deltagarna på kursen, utan även vi på CIRCLE får ju möjlighet att träffa många spännande förmågor och lyssna till många nya idéer. Den kontakten är viktig för vår utveckling som forskningsinstitution.

Vilka är det som följer kursen?

Det har varit mycket stort intresse för kursen och vi har varit tvungna att tacka nej till flera på grund av platsbrist. Vi har drygt tjugo forskarstuderande som följer kursen, varav hälften kommer från olika institutioner här i Lund. Resten kommer utifrån, exempelvis från Chalmers, JIBS, LTU och Mälardalen. Vi har också forskarstuderande från Norge och Danmark. Samtidigt har vi några deltagare från VINNOVA och klusterinitiativet Mobile Heights, som för övrigt är med och delfinansierar kursen. Att erbjuda personer som verkar inom det nationella och regionala innovationssystemet att följa hela eller delar av kursen tycker vi är viktigt. Det bidrar till kursen på ett mycket positivt sätt och vi kommer definitivt att fortsätta med detta. Det stimulerar kunskapsutbyte och lärande för samtliga parter. Det är också roligt att vi har flera doktorander från det nybildade CiiR uppe i Luleå. Vi hoppas kunna ha fortsatt doktorandutbyte med denna forskningsmiljö framöver.

Vilka externa föreläsare har ni engagerat?

Vi har såväl lokala som nationella och utländska förmågor som föreläsare på kursen. Till exempel höll docent Maria Elmquist från CBI på Chalmers ett mycket uppskattat seminarium på temat öppen innovation i mars. Sedan har vi precis gästats av professor Bengt Johannisson, verksam vid Linnéuniversitet och JIBS, och professor Bo Edvardsson från CTF vid Karlstads universitet. Bengt talade bland annat om sina erfarenheter av att studera entreprenörskap i nätverk och regionala kluster. Bo gav ett spännande tjänsteperspektiv på innovationer.

Professor Robert Blackburn, Kingston University, gästade kursen nu i april. Vad handlade hans seminarium om?

Det är riktigt, vi hade precis Blackburn på besök och hans seminarium fokuserade på små företags tillväxt. En slutsats som han lyfte fram var hur lite vi egentligen vet om vad som förklarar tillväxten i små företag, och att vi behöver reflektera över situationen för att finna en framkomlig väg. Samtidigt pekade han på andra områden som är minst lika viktiga att belysa, till exempel hur det är att leda eller arbeta i ett tillväxtföretag och vad som händer med företag efter en periods tillväxt.

Det avslutande seminariet genomförs 11-13 maj. Vad står på schemat?

I maj kommer vi fokusera på det här med finansiering av entreprenörskap och innovation. Vi gästas bland annat av professor Sophie Manigart från Ghent University och professor Colin Mason från University of Strathclyde. Båda är ju riktigt stora inom riskkapitalforskningen så det ska bli mycket spännande. Manigart kommer att fokusera på den formella riskkapitalmarknaden och portföljbolagens utveckling medan Mason ger en översikt över affärsängelområdet. I tillägg blir det ett seminarium kopplat till finansiering av nya verksamheter utifrån entreprenörens perspektiv.

Vad har ni mer på gång på CIRCLE?

Jag kan passa på att flagga för den konferens som CIRCLE är med och anordnar den 13-14 oktober, under titeln ”The 6th International Seminar on Regional Innovation Policies”. Konferensen är ett forum för forskare, policymakare och praktiker med intresse i frågor som rör regional innovationspolitik, regional konkurrenskraft och regional utveckling. Det blir en spännande konferens som vi ser fram emot att organisera på CIRCLE.

Jonas Gabrielsson nås på jonas.gabrielsson@circle.lu.se 
CIRCLE presenterades i en längre artikel i ESBRIs tidning Entré, nr 4-2010

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar