torsdag, maj 19, 2011

Block avslöjade dold innovationsmekanism

I går passerade professor Fred Block Stockholm, och ESBRI tog chansen att arrangera ett policyseminarium med honom. Han är verksam vid University of California, Davis och en av redaktörerna till boken ”State of Innovation: The U.S. Government’s Role in Technology Development”.

Under seminariet presenterade han huvuddragen i boken. Det handlade bland annat om vad som kännetecknar amerikansk innovationspolitik, hur innovation stimuleras av den privata respektive offentliga sektorn, och vilka policyinitiativ som kan accelerera innovation.

Fred Block menar att bakom många lyckade, amerikanska innovationer står flera organisationer. Ofta är det ett federalt laboratorium som samarbetat med ett privat företag. Det offentliga står för en dold innovationskraft som haft mycket stor betydelse för innovationssystemet i USA, enligt Block.

Det blev en spännande diskussion med över 30 deltagare från Vinnova, Näringsdepartementet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Försvarsdepartementet, Innovationsbron, Tillväxtanalys, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och en rad andra organisationer.

På ESBRIs webbplats finns en artikel om seminariet.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar