torsdag, juli 05, 2012

Byggare Bob bygger klusterbroar

Många regioner världen över är aspiranter på att ”bli det nästa Silicon Valley eller Hollywood”. Alltså att bli en region där kunskap, idéer, entreprenörskap och innovationer flödar, och där nya företag står som spön i backen. Men, har det ju visat sig, det är ingen lätt sak.

Innovationer, regioner och kluster” heter en ny rapport från Entreprenörskapsforum , som presenterades i Almedalen i dag. En av författarna Örjan Sölvell, professor vid Handelshögskolan i Stockholm menade att ett av problemen är de gap som många kluster lider av. Till exempel att ny forskning inte kommer till företagens kännedom. Här kan klusterpolitik och klusterorganisationer agera brobyggare, och hjälpa till att täppa till gapen.

Sölvell kallar de brobyggande klusterorganisationerna för Byggare Bob och Britta. Det är de som står i myllan och bygger kontakter, förändrar normer, samt skapar mötesplatser, gemensamma visioner och ett gemensamt språk. De kan också bidra till att skapa innovationsprojekt och koppla klustret till globala värdekedjor. De är hybrider mellan akademi, det offentliga och det privata näringslivet.

I Sverige finns cirka 150 sådana organisationer, ett exempel är Uppsala Bio. Örjan Sölvell tycker att klusterorganisationerna inte får den uppmärksamhet som de förtjänar. De får inte heller så mkt pengar – fikapolitik, kallar han det för.

Rapporten kommenterades av en panel med Frida Andersson, analytiker på Tillväxtverket, Sara Modig, projektledare för innovationsstrategin, näringsdepartementet, Madeleine Neil, kommunikationsdirektör, Uppsala Bio, och Karin Markides, rektor Chalmers.

Markides menade att universiteten kan erbjuda plattformar för att överbrygga gapen, men ska inte styra hur samverkan går till. Speciellt företag behöver en neutral plattform för att mötas, annars kan konkurrenssituationer hindra samverkan.

Madeleine Neil, alltså byggare Britta med Sölvells terminologi, kände igen problematiken och menade att klusterorganisationernas viktigaste roll är just att identifiera gapen, och ibland även stå för brobyggandet. Men man behöver inte nödvändigtvis äga alla broar, påpekade hon. Uppsala Bio arrangerar bland annat Bio-pubar: ”Det handlar om att bygga förtroende, sexigare än så är det inte”, sa Neil.

Sara Modig menade att kluster är ett av flera viktiga verktyg i den nationella innovationsstrategin. ”Mötesplatser är bärande för innovation och kluster är en självklar del i det här, men vi får inte tappa bort individperspektivet. Vi måste ta utgångspunkt i att det är människor som skapar innovation. Alla måste fundera på hur vi kan dela med oss av idéer på olika sätt”.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar