måndag, juli 30, 2012

Smart med egenanställning

För en tid sedan läste jag en rapport utgiven av Tillväxtverket om egenanställning. Det finns en tydlig trend hos företagare att anlita i stället för att anställa och trenden är tydligast i företag med mindre än 6 anställda. Om man har ett kontinuerligt behov av personal anställer man, men om man behöver hjälp vid vissa tidpunkter eller säsonger använder man sig av bemanningsföretag, konsulter och tillfälliga anställningar. Den här typen av arbete kan ses som ett mellanting av anställning och egenföretagande.

Hösten 2011 fanns 42 egenanställningsföretag i Sverige. Branschen sysselsätter ca 10 000 personer och ungefär 4 000 av dessa har egenanställning som sin huvudsakliga inkomstkälla. En del gör det som en effektivare form av eget företagande medan andra gör det som ett sätt att i slutändan få en vanlig anställning. Det är mycket viktigt att personens grundtrygghet inte rycks undan, speciellt när motivet för egenanställningen är att söka arbete – inte att starta företag.

Det finns både för- och nackdelar med systemet. Fördelen för arbetstagaren är att man kan välja sina uppdragsgivare – i alla fall om man har egna kundkontakter och kan hantera risken av perioder utan arbete. Den som kan sälja sin kompetens till full beläggning har en klar fördel. De som däremot av olika skäl inte är ”säljbara” i kundens ögon – till exempel personer med funktionsnedsättningar, annan etnisk tillhörighet eller annat språk – har större svårigheter. I en kallare arbetsmarknad kommer de här grupperna troligen sist i fråga för uppdrag och därmed sin egen försörjning.

Fördelen för arbetsgivarna är att de slipper kontrolluppgifter, sjuklön och återanställningsskydd.
Trots nackdelarna är det tydligt att långtidsarbetslösa snabbare skapar sin egen försörjning än dem som bara låter sig anställas, även om försörjningen ibland bara är tillfällig. Egenanställning kan vara en språngbräda till eget företag, full försörjning genom egenanställning, eller till en traditionell anställning.

I rapporten ges tre rekommendationer för hur egenanställning kan användas för att skapa mer jobb:
  • Låt arbetslösa personer som söker ett vanligt jobb även kunna fakturera för sin tid utan att tryggheten kring arbetslösheten försämras
  • Låt företagsstartare testa sina planer på företagande genom att börja som egenanställda tills verksamheten växt till en försörjning.
  • Låt egenanställning vara en enklare form av tjänsteföretagande. Den egenanställde initierar kundkontakten beträffande det arbete som ska utföras. Egenanställningsföretaget tecknar avtal med uppdragsgivaren och betalar skatt, sociala avgifter och sjuklön. Det är den egenanställde som bär ansvaret för att skaffa sig uppdragsgivare. Utan uppdrag – ingen egenanställning
Det är tydligt att det råder brist på information om egenanställning från myndigheternas sida, och det är också svårt i dagsläget att kombinera egenanställning och a-kassa. Systemet är under revidering, och det ska förhoppningsvis bli enklare och mer flexibelt, och därigenom också vanligare.

Vill du läsa mer om det här? Rapporten är skriven av Fredrik Arvas och finns att ladda ner från Tillväxtverkets webbplats. Du kan också köpa boken.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar