fredag, december 07, 2012

Vi behöver både stora och små företag

Blev extra glad i morse då jag läste SvD näringsliv och såg intervjun med Sofia Börjesson, professor på Chalmers.

Tycker det är bra att hon lyfter fram att det behövs innovation i de stora företagen, inte bara produkt- och/eller tjänsteutveckling som bygger på det gamla. Och att våra politiker även måste prata om innovation i stora företag, inte bara om att innovation behövs i de små företagen. Sofia framhåller även vikten av att inte sammanblanda innovation och FoU.

Jag tolkar det sista i den anda som jag skrev i en ledare i Entré förra året. Nämligen, att om innovation används för brett och vidlyftigt i diskussioner förlorar det sitt värde som begrepp.

För övrigt håller jag med Sofia om att vi måste lyfta fram även de stora företagens roll för innovation och tillväxt. De är viktiga som kunder till de mindre företagen. De små företagen kan även ta rygg på de stora för att börja exportera. En annan aspekt är att stora företag köper upp små företag, vilket kan bidra till utveckling.

Det handlar inte om antingen stora eller små, utan om både och. Jag tror att de ledande politikerna är medvetna om det, men att de i debatten lyfter fram de små företagens roll - inte minst för att de under decennier glömdes bort. Framöver hoppas jag att politiker i allt större utsträckning pratar om vikten av både stora och små för en stärkt innovativt Sverige.

/Magnus

PS: Sofia har genom åren medverkat på en rad sätt i våra aktiviteter, bland annat i senaste Entré där hon skrev Åsikten och på Estrad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar