tisdag, juni 24, 2014

Förebilder bygger tro på egen förmåga

Susan Duffy. Foto: Sofia Ernerot.
Under den sista eftermiddagen på Global Symposium on Women's Entrepreneurship hördes många intressanta röster (läs tidigare inlägg om konferensen här och här). En av dem var Cassandra Bota, projektledare på Almi Företagspartner. Hon är bland annat ansvarig för projektet iK – Investera i invandrarkvinnor. Det startade 2011 och tanken är att hjälpa invandrade kvinnor att starta och utveckla företag.

Cassandra är också ansvarig för projektet Mentor – fokus import och export med syfte att öka andelen företagare med utländsk bakgrund som importerar eller exporterar.

Efter sista fikat var ämnet entreprenörskapsutbildningar. Susan Duffy och Shima Barakat pratade om hur de lagt upp sina respektive utbildningar, vad som lett till framgång och högre självförtroende hos studenterna, och vilka misstag de gjort.

Susan Duffy jobbar på Babson College i Boston, USA där hon är föreståndare för Center for Women's Entrepreneurial Leadership (CWEL). Babsons entreprenörskapsutbildning anses av många som världsledande.

- På CWEL utbildar, inspirerar och stärker vi kvinnor på många olika sätt. Målet är att de ska nå sin fulla potential och skapa värden för sig själva, för sina organisationer och för samhället, sa Susan Duffy.

Hon rekommenderade den som vill starta en entreprenörskapsutbildning att först och främst tänka igenom sin strategi, och ange 2-3 huvudmål som man vill uppnå.

- Vill ni ha tillväxt, hjälpa kvinnor att växa eller kanske öka antalet företag lokalt? De mål som sätts upp i början påverkar hur ni designar er utbildning.

Genus har alltid betydelse, speciellt när det gäller språk. Det påverkar till exempel hur vi pratar om och med målgruppen. Susan Duffy menade att vi ofta tänker oss att ”one size fits all”, men det gäller att komma ihåg att exempelvis kvinnor som grupp också är individer som kommer från olika klasser, kulturer och tankesätt. Det gäller att inte reproducera det hon kallar den ”maskulina standarden” i kurser för kvinnliga studenter, utan att försöka tänka utanför det som gjorts tidigare. Även om entreprenörskap för ”alla” ofta kan kännas väl maskulint.

- Det handlar inte heller om män vs. kvinnor, för vi människor är mer lika än olika. Det finns också en tendens att fokusera på vad som särskiljer kvinnligt förtagande från manligt, och vilja ”fixa” kvinnorna.

- Studenterna kanske har ett annat perspektiv när de börjar sin utbildning, men vi vill ha ett samtal om detta. Vi lär våra studenter att det inte finns några fel, bara olika ingångar. Det finns många sätt att vara lyckad på!

Och världen behöver företag skapade ur ”kvinnors energi”, enligt Susan Duffy.

Shima Barakat
Shima Barakat kommer från University of Cambridge. Där har de också en entreprenörskapsutbildning som verkligen fokuserar på kvinnor. Utbildningen är gjord av kvinnor, för kvinnor och alla som är inblandade på ett eller annat sätt är kvinnor. Ett val som förstås är väldigt medvetet.

- På Cambridge har vi hundratals kvinnor som studerar, så det finns gott om kunniga, välutbildade kvinnor att tillgå, men få av dem startar företag. Vi vill skapa en miljö och kultur där kvinnor som vill ska kunna starta ett teknikföretag, sa Barakat.

I deras fyradagarsprogram, enterpriseWISE, fokuserar de mycket på det som både Susan Duffy och Shima Barakat kallar ”self-efficacy”, det vill säga upplevd självförmåga. Något som ofta är skrämmande lågt hos unga kvinnor.

I kursen får kvinnorna utmana stereotyper, fundera kring frågor som: ”Vem är jag?” ”Vad vill jag?” ”Vilka andra har gjort det jag vill göra?”

De får chansen att nätverka med kvinnor från Cambridgeklustret, diskutera med varandra och pitcha sin idé.

- Vi vill att kvinnorna ska titta sig i spegeln och tänka: ”Oh yeah, jag kan göra det här”.

Barakat menar att ett av de bästa sätten att skapa och stödja känslan av self-efficacy är att få träffa förebilder. Deras studenter får möta kvinnor som varit företagare bara ett par år. Kvinnor som ännu inte tjänat miljoner eller uppnått idolstatus, utan bara är ett par steg före studenterna själva. De visar att det är möjligt att följa i deras fotspår.

Sista ordet gick till två svenska kvinnor: Anna Lithagen från Tillväxtverket och egenföretagaren Pernilla Ramslöv.

Anna Lithagen, som jobbat specifikt med The Golden Rules of Leadership pratade också om vikten av förebilder. Att kvinnor får se andra kvinnor i medier, möta dem och prata med dem. Det är viktigt att veta att de finns.

- Vi vill öka möjligheten för kvinnor att ta på sig ledarroller, och att se en ledare i sig själva. Vi har intervjuat många framgångsrika kvinnor. Alla berättar att de haft bra förebilder, och om vikten av att ha en mentor eller sponsor för att nå framgång.

Pernilla Ramslöv är ambassadör för kvinnors företagande på Tillväxtverket och har dessutom deltagit i den internationella ledarskapsutbildningen Women Up, där bland andra Hillary Clinton är inblandad. Pernilla tycker att det är en ”win-win” att vara ambassadör eftersom möjligheten att prata med exempelvis studenter om hur det är att driva sitt eget företag ger henne lika mycket tillbaka som hon ger dem.

Pernilla avslutade hela konferensen med en uppmaning till andra kvinnor:

- Det gäller att sätta mål och att ta hjälp av andra för att du ska nå dina mål. Ibland tror jag att vi kvinnor själva är vårt största hinder. Börjar vi med oss själva kommer vi inse vår egen styrka och våra egna möjligheter.

/Hanna Andersson – frilansskribent

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar