tisdag, april 07, 2015

Inte lätt att mäta effekter

Jag har precis läst ”Capturing Effects” med Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg som redaktörer. Den här boken riktar sig till personer som arbetar med utveckling inom offentlig och privat sektor. Men den är också användbar för dem som är beslutsfattare, utvärderare eller forskare. Den kan vara till hjälp även inom utbildningar där man fokuserar på utvärderingsarbete.

Författarna beskriver resultatet av ett antal olika analyser av utvecklingsarbete i stora projekt och program i organisationer, både på regional och nationell nivå. Det framgår tydligt att det är komplext att utvärdera stora projekt eftersom man måste ta hänsyn till en mängd olika faktorer. Slutsatserna i boken är dragna utifrån teoretiska analyser och empiriska studier och visar att effekterna av utvecklingsarbetet kan vara både oväntade och svåra att upptäcka. Det är viktigt att också ta hänsyn till långtidseffekterna.

Ett av exemplen som beskrivs i boken medförde en både oväntad – och oönskad –effekt. På 1970-talet började man använda sig av värmepumpar för att återvinna energi från pappersindustrin. Först såg det ut att vara en toppenidé eftersom energiförbrukningen minskade rejält. Men med tiden visade det sig att pumparna läckte och skadade ozonskiktet. Så tio år senare såg man i stället de här värmepumparna som ett stort miljöproblem. Men då var skadan redan skedd…

Kunskapen som den här boken förmedlar kan förhoppningsvis leda till färre misstag.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar