onsdag, april 01, 2015

Ungt i fokus på Junior World Entrepreneurship Forum

Anna Brattström mottog årets Unga forskarpris under Junior World Entrepreneurship Forum. Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund gratulerade. Foto: Pernilla Norlin.
Häromdagen besökte jag Göteborg för att delta i Junior World Entrepreneurship Forum. Tyvärr kunde jag bara vara med en av de två dagarna som evenemanget pågick, men jag hann i alla fall med några spännande programpunkter.

JWEF är ett initiativ med ursprung i World Entrepreneurship Forum. Syftet är att stimulera ungt entreprenörskap genom lokala aktiviteter världen över.

Under dagen var jag med på två workshops. Den första handlade om styrelsearbete. Emma Knaggård Wendt delade med sig av sin erfarenhet från olika styrelser. Hon menar att det finns ett dilemma: det är svårt att komma in som ung och oerfaren. Samtidigt är det alldeles för ensidig fördelning av styrelsemedlemmar, så unga människor behövs. Knepigt.

Hon gav ett bra tips. Om man åtar sig ett styrelseuppdrag ska man vara noga med att fråga hur mycket tid det kommer att ta – och sedan räkna med att det tar dubbelt så lång tid.

Den andra workshopen handlade om teamarbete och bestod av en gruppdiskussion som leddes av Pamela Nowell. De flesta företag startas av minst två personer, inte en ensam entreprenör. Det är en fördel om teamet består av individer med olika bakgrund. Det gäller att ta vara på gruppmedlemmarnas styrkor och svagheter, och låta var och en sköta det de är duktiga på.

Under konferensen delades också Unga forskarpriset ut. Priset har delats ut av Entreprenörskapsforum sedan 2003, och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet.

Årets pristagare är Anna Brattström som är verksam vid Lunds universitet. Hon disputerade 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen ”Trust in a Product Development Context: Drivers, Dynamics and Consequences”. Brattström får priser för att hon ”på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till mer kunskap om hur förtroende mellan olika företagspartners påverkar produktutveckling. Produktutveckling är också den aktivitet genom vilken de flesta företag bedriver innovation.”

Grattis Anna!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar