fredag, april 24, 2015

Vi kan aldrig konkurrera med pris

Klas Wåhlberg, Vd Bombardier, Björn O. Nilsson, vd IVA, Karin Röding, rektor Mälardalens högskola, moderator Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, Ola Asplund, analyschef IF Metall, Eva Wigren, chef industriell utveckling, Teknikföretagen och Mikael Dahlgren, forskningschef ABB Sverige deltog i en panel som diskuterade nyindustrialisering.
I tisdags besökte jag Sveriges Innovationsriksdag i Västerås. Det är en tvådagars mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte om innovationsbaserad näringslivsutveckling som arrangeras årligen av SISP.

Sverige har alla förutsättningar för en fortsatt bra internationell konkurrenskraft. Vi har ett starkt näringsliv. Dessutom har vi ledande forskning inom akademi, olika institut och i den privata sektorn. Men den ökande globala konkurrensen ställer allt högre krav på samverkan, innovation och högt värdeskapande – det som kallas nyindustrialisering.

I sitt inledningstal betonade statsminister Stefan Löfven vikten av innovationer. Men ännu viktigare är att innovationerna verkligen når sin marknad. Vi måste fokusera på hela förloppet från idé till marknad, och samtidigt ta hänsyn till både ekonomi och miljö. Det är viktigt att öka tillgången på både riskkapital och rådgivning, menade Löfven.

Vi måste också bli bättre på att ta vara på resurserna i skolan. Med rätt förutsättningar har vi en fantastisk grogrund för kreativitet och nya sätt att arbeta när elever med olika bakgrund möts.

Med dagens befolkningsökning har vi snart fem miljarder människor som tillhör medelklassen i världen. De kommer att vara intresserade av svenska varor och det måste vi ta vara på. Vi kan aldrig konkurrera med pris, men vi kan konkurrera med kvalitet och forskningsbaserad kunskap, avslutade Löfven.

Programmet fortsatte med många intressanta talare både från akademin och näringslivet. Jag tog fasta på några saker som sades under eftermiddagen, och ett genomgående tema var vikten av flexibilitet.

Skolan behöver förnyas och anpassa sig till omvärlden, hela vägen från grundskolan till universiteten. Företag behöver flexibilitet för att finnas kvar på en snabbt föränderlig marknad, och arbetskraften behöver flexibilitet för kunna ställa om sig till nya förhållanden.

Automatisering och robotisering medför nya arbetsuppgifter, men behöver inte vara negativt. Ett bra produktionssystem har en väl fungerande balans mellan automatiserade robotar för rutinartade arbetsuppgifter och människor för att hantera oförutsedda situationer.

Jag vill speciellt lyfta fram två företag som kändes väldigt nytänkande och kreativa:

Zoomability tillverkar terränggående rullstolar. Företagets vd Björn Larsson berättade om stora utmaningar när rullstolarna skulle lanseras i Sverige. Våra regelverk avseende upphandlingar gjorde att landstingen inte kunde köpa in produkterna och erbjuda dem gratis. Stolarna har nu lanserats i USA via en välgörenhetsfond som tillhandahåller dem gratis till skadade krigsveteraner. Thomas Fogdö har nyligen startat en liknande fond i Sverige. Jag önskar både honom och Zoomability all lycka med verksamheten.

Spaceport Sweden arbetar med att etablera rymdturism i Kiruna. Området är glest befolkat och där finns kompetens både från Luleå tekniska universitet och Rymduniversitetet. Wow! Som bäddat för en tur med rymdraket. Karin Nilsdotter, som är initiativtagare och vd, ser fantastiska möjligheter. Men regelverken i Sverige är i dagsläget inte anpassade för företag som vill investera i verksamheten. Jag tycker att det här är otroligt spännande och hoppas att det blir verklighet inom en snar framtid!

Vill du läsa mer om Innovationsriksdagen? VLT rapporterar också från årets Innovationsriksdag

EDIT: Västerås Science Park har lagt upp en återblicksfilm och en mängd bilder. De länkar också bland annat till Stefan Löfvens tal i sin helhet.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar