tisdag, mars 31, 2015

Tidning på tryck!

Några av de avhandlingar, böcker och rapporter som du kan läsa mer om i Entré nr 1-2015.
Modellera. Vindkraft. Passion. Och pratnerskap (ja, pratnerskap – en utveckling av partnerskapet!) Det är några av de teman som ryms i årets första Entré. Tryckeriet har precis börjat köra igång produktionen, och vi är som vanligt spända på att se det färdiga resultatet.

Nu är det ju snart påsk och det förlänger produktions- och distributionstiden något. Men framåt slutet av nästa vecka hoppas vi att Entré ska dimpa ner i prenumeranternas brevlådor. Upplagan är 18 000 och av dem går ungefär 15 000 direkt till företagare, politiker, forskare, studenter och andra som anmält sitt intresse för nyheter inom entreprenörskapsforskningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar