fredag, mars 13, 2015

Silicon Valley-modellen funkar bäst i Silicon Valley

I tisdags hade vi besök av professor Mary WalshokEstrad. Hon pratade om regional innovationskraft och menar att det är viktigt att ta vara på de tillgångar som finns i en region för att den ska bli mer innovativ. Det går inte att hitta ett enda recept som fungerar överallt.

Varje regions industriella arv, kulturella värderingar och sociala dynamik påverkar den innovativa förmågan. Många försöker använda sig av Silicon Valley som modell, och den modellen fungerar ju ypperligt – i Silicon Valley. Men på andra ställen funkar den inte alls. Så det gäller att noga tänka igenom vilka förändringar som behövs och sedan mäta effekterna av åtgärderna. Får man inte önskat resultat kan man snabbt genomföra justeringar och därigenom lyckas bättre.

Walshok är verksam i San Diego som är en mycket framgångsrik region. Vad beror då framgången på? San Diego byggdes ursprungligen upp runt en militärindustri. På grund av det flyttade många ingenjörer och relativt högt utbildade människor dit. De hade också olika etnisk bakgrund och det uppstod en kultur där man tog tillvara de resurser som fanns.

Detroit byggdes däremot upp runt stora bilfabriker. Dit rekryterades massor av människor med låg utbildning för att arbeta vid det löpande bandet. Sedan uppstod en kris inom bilindustrin och många blev arbetslösa. Eftersom de flesta inte hade tillräcklig utbildning var det svårt för dem att hitta nya arbeten.

Mary Walshok anser att förmågan att inkludera olika typer av människor i samhället är en avgörande framgångsfaktor. Hon gav exempel på hur Jordi Muñoz, en ung hacker från Mexiko, kunde starta och driva ett mycket framgångsrikt företag med hjälp av finansiering från bland annat Chris Anderson som tidigare var redaktör för Wired Magazine. Coolt!

Ett av problemen i Sverige är att vi inte tar tillvara de resurser som finns, menar Walshok. I San Diego baseras uppfattningen om människor på prestation. Här ser vi tyvärr i högre utsträckning till individers ursprung. Kan vi ändra på det, och även arbeta med samfinansiering i högre utsträckning istället för enbart statliga pengar – då kan vi utklassa San Diego. Det påstod i alla fall Mary Walshok.

Under sin föreläsning nämnde hon en rapport om innovationsklimatet i San Diego. Den finns nu att ladda ner från ESBRIs webbplats. På samma ställe hittar du också Walshoks presentation och hela föreläsningen som webb-tv.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar