fredag, november 20, 2015

Skapande som integrationsmöjlighet

Alla kan träna upp sina entreprenöriella förmågor. Därför är det också vettigt att satsa på utbildning i entreprenörskap. Det var en av slutsatserna på gårdagens Estradföreläsning med Mats Lundqvist och Karen Williams Middleton från Chalmers entreprenörskola.

Visst, man kan hävda att de talar i egen sak. Men det här är inte något de bara säger. Förutom att de har drivit entreprenörskola i snart 20 år, har de även forskat om ämnet. Utifrån det menar de att entreprenöriellt lärande rymmer en jättepotential på alla nivåer – både i termer av kompetensutveckling och värdeskapande.

Och värdeskapandet behöver inte handla om ekonomiskt värde. Det kan lika gärna vara socialt, eller kulturellt. Det är lärarna på Chalmers entreprenörskola är noga med att poängtera för sina studenter. En viktig del i deras utbildningskoncept är att det ska vara mer än bara kognitivt lärande. Ett sant entreprenöriellt lärande måste även handla om att handla, och om känslomässigt lärande.

Mycket går ut på att slänga sig ut och verkligen ta sig an verkligheten. I slutändan är förhoppningen att man ska känna sig mer entreprenöriell, att man ska våga mer. Om man startar företag eller inte, spelar mindre roll.

Mats och Karen snuddade också vid ett annat aktuellt ämne. De poängterade vilken kraft det finns i att skapa något tillsammans, och vilken potential skapandet och det entreprenöriella lärandet kan ha i samhällsutmaningar som exempelvis integration. Om det sedan blir ett företag på kuppen, är det såklart ytterligare ett plus. Ett sådant exempel är Sjumilakokboken som har tagits fram av elever på Sjumilaskolan i Biskopsgården, Göteborg. Projektet går ut på att skapa en internationell kokbok, den är skriven på 11 språk, som visar på mångfalden som finns på skolan – och samtidigt öka elevernas stolthet över sitt kulturarv. Här snackar vi värde!

Hela föreläsningen, som även var en del av Sveriges GEW-firande, finns att se som webb-tv. Och här kan du läsa mer om entreprenörskap i utbildningen.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar