måndag, september 05, 2016

Guidebok för att bli en innovativ mentor

Vi lever i ett samhälle där tempot är väldigt högt. Många skickliga och bra personer riskerar att tappa lite av fotfästet, och behöver någon att bolla idéer med. En mentor kan hjälpa dem att komma vidare i yrkeslivet. Och ett modernt mentorskap kräver kreativa, utforskande och resultatinriktade samtal mellan två personer som har ett gemensamt mål: att utveckla en verksamhet genom att utveckla en individ.

Det skriver Heléne Thomsson och Günther Hiltmann i ”Det innovativa mentorskapet”. Boken förklarar psykologin bakom utvecklande mentorsamtal och hur samtalen blir riktigt bra. Den innehåller också konkreta tips, frågor och modeller som gör den till en bra guidebok för den som vill vara en innovativ mentor.

Författarna menar att mentorns uppgift är att bryta invanda tankemönster och bidra med idéer, funderingar och möjliga pusselbitar. Det är viktigt att kunna kommunicera och inte komma med egna sanningar. De poängterar att man måste tänka igenom om man har den tid och det engagemang som krävs för att åta sig ett mentoruppdrag. Har man det kan det innovativa mentorskapet bli en ömsesidig process, där båda parterna har nytta av varandra.

Och även om man inte har en formell roll som mentor innehåller boken många värdefulla råd som kan tillämpas även i andra relationer.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar