tisdag, januari 24, 2017

Mångfald ökar chansen till innovationssamarbete

2017 års första Estradföreläsare var Cristina Chaminade, professor vid ekonomisk-historiska institutionen. Vi porträtterade henne i förra numret av Entré, så lite extra kul att se och höra henne live nu. Föreläsningen handlade om globaliseringen av innovation och globala innovationsnätverk. Vad händer när svenska företag söker sig utomlands, eller när utländska företag hittar samarbetspartners i vårt land? Finns det något nytt i det här, eller är det bara gammalt vin i nya flaskor?

Chaminade menade att många gamla sanningar om internationalisering av innovation inte gäller längre. Bland annat att innovationssamarbeten ofta sker med företag i grannländer, att det nästan bara är multinationella företag som sysslar med det och att det oftast handlar om marknadsanpassning av en tjänst eller produkt snarare än om utveckling av något helt nytt.

- Det jag ska presentera i dag, utmanar de här sanningarna. Men, vad är det då som har förändrats? Ja, innovationsflödenas geografi ser annorlunda ut. Tidigare handlade det mest om flöden inom den så kallade triaden: Japan, USA och Europa. Nu är flödena globala på ett helt annat sätt, och går åt fler håll. Utvecklingsländer spelar allt viktigare roll i de globala innovationsnätverken med Kina och Indien som stora spelare. Även flödenas art har förändrats. Tidigare var det kanske mest marknadsanpassning, men nu är det en hel del utveckling av nya produkter. Och om det tidigare mest handlade om multinationella företag så är det numera allt fler små och medelstora företag som deltar i innovationsnätverken, sa Cristina Chaminade.

Varför ska man då bli global? Bör man det över huvud taget som mindre företag? Ja, om man vill bli riktigt innovativ så bör man nog i alla fall försöka. Chansen att ta fram helt nya innovationer ökar nämligen om man har globala samarbeten. Det gäller även små och medelstora företag.

- Att ha delar av sina innovationssatsningar utomlands ska ses som ett komplement, inte som ett substitut. När det gäller tillverkning flyttar man ofta hela sin verksamhet när man väl flyttar, så är det inte med innovation. Rädslan för urholkning är alltså obefogad. Att lägga ut delar av sin FoU leder i stället till högre produktivitetstillväxt i hemmaregionen har forskare visat.

Så att satsa globalt är alltså bra, både för det enskilda företagets innovationsverksamhet och för hemmaregionen. Men vad behövs egentligen för att dra igång en global innovationssatsning?

- Om vi tittar på företagsspecifika saker, så spelar exempelvis internationell kompetens en viktig roll. Ju mer mångfald när det gäller nationalitet inom företaget, desto större chans att man etablerar ett globalt innovationssamarbete. Även att ha många anställda med hög utbildning, många inom FoU-området och med hög teknologisk kompetens ökar chanserna till internationellt samarbete, konstaterade Chaminade.

Hela föreläsningen finns att se som webb-tv. Nästa Estradföreläsning hålls 6 mars och handlar om hur man skapar tillväxt i sitt företag. Hoppas att vi ses då!

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar