torsdag, mars 02, 2017

Gatans skola för entreprenörer

Foto: BeadForLife.
Det finns en tro på entreprenörskap som frälsare, inte minst i utvecklingsländer. Ibland kanske en övertro. Det finns till exempel forskning som visar att mikrofinansiering kanske inte enbart har den positiva effekt som ofta lyfts fram. Annan forskning poängterar att det inte bara går att ta ett västerländskt tillväxtkoncept och stoppa ner i ett utvecklingsland och räkna med omedelbar framgång.

Men, det finns såklart också massor av exempel på när entreprenörskap verkligen fungerar som en frälsning från fattigdom. BeadforLife verkar vara ett sådant. Organisationen startades för elva år sedan i Uganda. Till en början gick idén ut på att betala fattiga kvinnor för att göra smycken av återvunnet papper, samtidigt som man erbjöd dem träning i entreprenörskapsfärdigheter. Tanken var att skapa en mer långsiktig utveckling för de kvinnor som deltog.

I dag har det hela utvecklats till The Street Business School, en mobil företagsskola med en seriös läroplan inom entreprenörskap. Lektionerna hålls i området där kvinnorna bor. Nu håller grundarna på att lansera en global expansion av sin gatuskola för entreprenörer. Målet är att ha utbildat en miljon fattiga kvinnor innan 2027. Entrepreneur.com har skrivit om skolan.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar