fredag, februari 24, 2017

Fundamentalt att värna om jordens resurser

Det tål att sägas igen: Hållbarhet är oerhört viktigt. Det är nödvändigt att hitta ett fungerande sätt att få 10 miljarder människor att leva tillsammans utan att förbruka jordens resurser. 2015 beslutade världens stats- och regeringschefer att satsa på en hållbar utveckling, och det måste nu samtliga länder och företag förhålla sig till.

Jag har precis läst boken ”Hållbara affärer. Så ökar duföretagets konkurrenskraft och lönsamhet” skriven av Gunilla Forsmark Karlsson och Gunilla Östberg. I boken blandas vetenskap, erfarenheter och intervjuer med ett antal företag som vill arbeta för en hållbar framtid.

Författarna är noga med att framhålla att hållbarhet inte är något buzzword. Det är helt nödvändigt att inspirera, motivera och vägleda företag så att de satsar på en hållbar tillväxt. Ett av citaten i boken uttrycker detta på ett bra sätt: Att värna om jordens resurser är det mest fundamentala i hållbar utveckling. Om vi inte gör det behöver vi inte fundera på social eller ekonomisk utveckling.

Tanken med boken är att den ska hjälpa företag att ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället, med hänsyn till människor, djur och natur. Den lyfter fram de fördelar som följer med en lyckad satsning på hållbarhet. Det drar exempelvis ofta till sig kompetenta och engagerade medarbetare, och ger även konkurrensfördelar eftersom konsumenterna numera i stor utsträckning efterfrågar hållbara produkter.

En viktig faktor för att lyckas med hållbarhetsarbete är att den som leder förändringen är en skicklig projektledare och en god kommunikatör. Det behövs en tydlig målbild och plan för genomförandet. För att förändringen ska få genomslag behövs ledningens stöd och kommunikation, kommunikation och mera kommunikation.

Boken är till för dem som har makt att förändra, och för alla som vill driva på en hållbar utveckling på sin egen arbetsplats. Men den kan även vara intressant för dig som vill bli peppad genom att läsa om företag som brinner för hållbar utveckling.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar