tisdag, maj 02, 2017

Viktigt med strategi kring immateriella tillgångar


En av programpunkterna under Immaterialrättsdagen var en paneldiskussion om ämnet ”Sveriges möjligheter och utmaningar - är vi rustade för att få fler små och medelstora företag att satsa internationellt?” Deltog gjorde Niklas Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet, Katarina Wendin, direktör Global IP Management Assa Abloy, och Sebastian Navab, generalsekreterare Gröna städer, och Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV. Moderator var Eleni Cronström.
I förra veckan arrangerade PRV Immaterialrättsdagen för första gången. Det skedde på World Intellectual Property Day, en dag för att uppmärksamma vilken roll immaterialrättigheter spelar för innovation och kreativitet. Generaldirektör Susanne Ås Sivborg inledde med att berätta om det regeringsuppdrag som PRV fick för ett år sedan. Det går ut på att öka kunskapen om just immaterialrätt, bland annat med extra fokus på små och medelstora företag.

- Den här dagen är en del i det uppdraget. Immateriella tillgångar skapas hela tiden, det gäller att förstå hur de ökar värdet i verksamheten. Annars missar vi något viktigt.

Niklas Johansson, statssekreterare på näringsdepartementet, var första talare för dagen. Han poängterade att världsekonomin går från fokus på prylar mot ökad betoning av immateriella tillgångar. Och Sverige har klarat sig relativt bra i den övergången.

- Den svenska modellen levererar. Vi har en stark startupsektor, ett bra innovationsklimat och är en framgångsrik kunskapsekonomi. Vi är bra på strukturomvandling, har bra förutsättningar för att ta vara på digitaliseringen och har klarat den globala utvecklingen väl.

- Immaterialrättsintensiva företag står för mer än en tredjedel av arbetstillfällena i Sverige, och för över 40 procent av BNP. Som företag är det viktigt att ha en strategi kring immateriella tillgångar. Sedan är det inte säkert att man alltid ska välja att skydda sig med patent, men det är viktigt att tänka över frågorna redan från starten.

- Det är ofta svårare för små företag att hantera sådant här, de har inte samma resurser som stora företag. Men man kan ta in andra som sköter det.

Owe Pettersson som är vd för Plantagon berättade mer om immaterialrätt ur ett mindre företags perspektiv. Han höll med om att det är viktigt att ha en strategi för sina immateriella tillgångar, och ett av hans råd var just att ta hjälp av någon som kan frågorna. Plantagon är ett innovationsföretag som har tagit fram ett sätt att odla mat på höjden i städer. Det handlar om stora satsningar, som också kräver stora investeringar. Att ha ordning på sina patent är en förutsättning för att få bra kontakt med investerare och forskare runt om i världen.

- Som vd måste jag förstå varför vi har en strategi kring immateriella tillgångar, och vilken affärsnytta den gör. Detaljerna sköter våra rådgivare, men jag fattar besluten.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar