tisdag, september 18, 2012

Regionalt = genialt

I går deltog jag i Tillväxtverkets och Almis konferens om EUs satsning på regionalt riskkapital, ett projekt som pågår mellan 2007-2013. I tolv regionala riskkapitalfonder ska offentliga och privata investerare på lika villkor gå in med ägarkapital i små och medelstora företag.

Under dagen medverkade många olika talare, förutom arrangörerna fick vi lyssna på både representanter från de olika regionala riskkapitalfonderna och företag som fått finansiering. Moderator var ESBRIs Magnus Aronsson. Vi fick också ta del av slutsatserna från halvtidsutvärderingen av projektet.

Alla parter var överens om att EU:s satsning på regionala riskkapitalfonder i Sverige har blivit lyckad. Företag efterfrågar pengarna, mer privat kapital än förväntat satsas genom fonderna och nya personer går in som affärsänglar. Positivt är också att riskkapital har investerats utanför storstäderna, vilket annars är det vanliga.

En framgångsfaktor har varit att fonderna har verkat regionalt. Investerare vill gärna investera i sitt närområde, och här har de beretts möjlighet att gå in som delfinansiärer i företag som varit regionalt verksamma. En större andel privata finansiärer än väntat har gått in med pengar, hela 64 procent har satsat kapital. Det ursprungliga kravet var 50 procent.

Med dagens modell har det inte varit möjligt att flytta överblivna pengar från en region till en annan – mer behövande – sådan. För att kunna ta hänsyn till individuella variationer i olika regioner skulle man kunna ha en nationell beslutsinstans med regional närvaro. Det är dock svårt att få regionerna att gå in med pengar till en nationell finansieringsfond, de vill att deras pengar ska komma till nytta i den egna regionen.

Att ha samma avkastningskrav från offentliga och privata finansiärer är nödvändigt, annars får man inte med några privata investerare. De kan/vill inte investera i ett företag där de endast får tillbaka sina pengar eller till och med drabbas av en förlust.

Sedan är det viktigt att snabbt få besked om vad som händer när denna projektperiod är slut 2014. En stor osäkerhet om vad som ska hända efter projektets slut medför att finansiärer tvekar att gå in med pengar.

Förhoppningen är att ett beslut om framtida EU-pengar ska komma i november. Jag ser fram emot fortsättningen av denna lyckade satsning!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar