tisdag, februari 12, 2013

Plugga på löprundan kanske?

Jag kikade nyligen igenom en bok från Studentlitteratur som är tänkt att användas i undervisningen på Svenska för invandrare. ”Starta eget för nya svenskar” är avsedd att ge både undervisning i svenska och inspiration till att starta företag. Många invandrargrupper är redan i dag egenföretagare i högre grad än den övriga befolkningen i Sverige och man vill med denna bok uppmuntra ännu fler att se sina unika möjligheter.

Boken kombinerar enkel svenskundervisning med en översikt av olika företagsformer samt teoretiska och praktiska övningar i egenföretagande. I boken finns också porträtt av tio framgångsrika företagare med utländsk bakgrund, en del är soloföretagare och andra har företag som vuxit rejält. Tanken är att nyanlända tidigt ska få upp ögonen för vilka möjligheter som finns till företagande i det nya landet.

Läs till exempel om Roxana från Afghanistan som utnyttjade sina unika språkkunskaper och startade ett företag som tolkar och översätter mellan svenska och hemspråket. Företaget är numera verksamt i både Sverige och Afghanistan.

Eller Shadi från Syrien som började producera ljudböcker för högskolestuderande. Han insåg att man kan bli effektivare i sina studier om man kan lyssna på böckerna i stället för att enbart läsa. Man kan också få tid över till annat. Vad sägs om att lösa några ekvationer på löprundan? Företaget är i dag mycket framgångsrikt och har flera anställda.

Sedan har vi Bicky från Indien som startade med att hyra ut tomma studentrum över sommarloven. En dag kunde Bicky köpa sitt eget hotell. Hans verksamhet växte snabbt och i dag äger han Elite Hotels, en hotellgrupp som finns i hela landet. Dessutom äger han ett 30-tal pubar.

Jag tror att boken kan inspirera många, både att lära sig språket och att starta företag!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar