fredag, februari 15, 2013

Varför behövs småföretag egentligen?

Christian Sandström använde företaget Xerox som exempel.
Ett svar är förstås att det är småföretagarna som får den lilla orten, eller kvarteret i storstaden, att funka. De bakar vårt dagliga bröd, klipper våra hår, lämnar ut våra paket och kör vår farmor till läkarbesöket.

Ett annat svar är att de bidrar med dynamik och arbetstillfällen. På samma sätt som att team och hela organisationer gynnas av mångfald, behöver vi också mångfald i näringslivet som helhet. Stora och små, gamla och unga, hi-tech och lo-tech, svenska och utländska företag kompletterar varandra.

Under Småföretagsdagarna i Örebro, 6 februari 2013, utgjorde frågan titeln på en workshop. Undertiteln var ”Ett innovationsperspektiv” och Christian Sandström, forskare vid Ratio, var en av talarna. Han disputerade för ett par år sedan på en avhandling som handlar om disruptiv innovation, med svenska exempel som Facit och Hasselblad. Läs gärna artikeln från Entré nr 4-2010. Joakim Jardenberg har också uppmärksammat Sandströms forskning och drar paralleller mellan ”Facitsjukan” och mediebranschen.

”Allt nytt, all innovation, börjar definitionsmässigt som något litet”, slog Sandström fast.

Han berättade om hur antalet företag minskar när branscher mognar. Tidiga faser kännetecknas av mycket produktinnovation, senare sker ett skifte mot mer processinnovation. I konsoliderade branscher finns inte så mycket innovation över huvud taget, enligt Sandström.

”Storföretag är i regel bra på att förhålla sig till existerande, definierade marknader. Småföretag har en annan förmåga att förändra marknader”, sa Christian Sandström.

Doro var ett av de exempel han nämnde. De tillverkar telefoner anpassade för äldre människor, och det går bra för dem. Varför har inte Apple eller Nokia gett sig på det segmentet? De är för stora och marknaden för liten.

”Doro har helt andra incitament och de tar sig nu vidare på tillväxtresan.”

”Endast små företag klarar av att prioritera små marknader”, konstaterade Sandström.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar