måndag, december 08, 2014

Vikten av att involvera slutanvändarna

Innovationer är oerhört viktigt för att avhjälpa den extrema fattigdomen och förbättra livssituationen för människor som bor i utsatta områden. En rad svenska företag ligger i framkant när det gäller modern teknik och innovativa metoder.

I torsdags deltog jag i ett seminarium arrangerat av SIDA där representanter från SIDA, UNICEFs globala innovationsenhet och näringslivet presenterade olika tekniska lösningar och nya arbetssätt.

SIDA har en viktig roll i innovationsarbetet, nästa år kommer de att gå in med över 130 miljoner kronor till olika innovationsfonder världen över.

En viktig lärdom som både SIDA och UNICEF har dragit är att samarbete med lokala aktörer är oerhört viktigt för att olika projekt ska lyckas. Det är nödvändigt att involvera slutanvändarna, erfarenheten har visat att de insatser som misslyckats är de där man inte har utgått från de lokala behoven.

Det är också viktigt att göra innovationerna skalbara och möjliga att applicera även i andra länder. När man gör innovationer och data öppna kan man utveckla och förbättra dem. En annan viktig aspekt är hållbarhet, både miljömässigt och ekonomiskt.

Jag vill speciellt lyfta fram några av de projekt som presenterades. UNICEF har många projekt för barn och ungdomar.

I afrikanska länder har ungdomarna ofta mobiltelefoner (även om modellerna är äldre och enkla) och via kommunikationslösningen U-report hjälper UNICEF unga med information om bland annat HIV och Ebola. De bidrar sedan till att informationen sprids vidare i deras egna sociala nätverk.

I Bangladesh har man startat en mobil båtskola som åker runt och undervisar barn som annars aldrig skulle få möjlighet att gå i skolan.

De har också ett utbildningsprogram där de ger barn i flyktingläger tillfällig utbildning genom tillgång till billiga enkla datorer och ett webbaserat utbildningsprogram. I de fall där barnen inte kan lämna hemmet försöker man ordna hemundervisning.
Refugee Housing är ett socialt företag som tillsammans med UNHR och IKEA Foundation bygger enkla och funktionella hus för flyktingläger och katastrofområden.

Efter seminariet arrangerades en utställning där en rad olika organisationer och företag fick presentera sin verksamhet.

De jag pratade mest med var Shifo som arbetar med att förbättra barns hälsa i utsatta och isolerade områden där det är långt till sjuk- och hälsovård. De har utarbetat en elektronisk tjänst där mobila sjuksköterskor för statistik över barns hälsotillstånd, vaccinationer och allergier. Man kan via statistik se områden där inte hälsovården fungerar och även orsakerna, vilket gör att man kan sätta in relevanta åtgärder.

De här företagen är också värda att kolla in:

Solvatten som tillverkar vattenrenare med hjälp av solenergi.

Peepoople som arbetar med att lösa sanitära problem i exempelvis flyktingläger.

HiNation har enkla och smarta lösningar för att ta tillvara solenergi.

QuizRR har utformat ett utbildningsprogram för industrin i utvecklingsländer.

Jag kände mig så glad när jag gick därifrån. Jag vet att det finns ett oändligt behov av olika typer av insatser i krigshärjade länder och katastrofområden. Men kreativiteten och viljan att förbättra villkoren för de som drabbas är så inspirerande och hoppfull.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar