onsdag, december 17, 2014

En tillbakablick på 2014

7 april 2014 föreläste Annika Steiber på Estrad. Föreläsningen handlade om innovation på Google, och är vår mest besökta någonsin med 221 deltagare på plats i Stockholm.
Oj, så var det snart jul igen. Ännu ett år har gått. Veckorna innan julen och årsskiftet är Att-göra-listorna långa. Jag försöker stanna upp och tänka efter vad vi på ESBRI gjort det gångna året och konstaterar att det har blivit en hel del. Nedan ett axplock av det vi gjort under 2014.

Först vill jag inleda denna återblick med att tacka alla som tar del av ESBRIs aktiviteter. Ni som läser tidningen Entré, deltar i Estradföreläsningar och andra evenemang, använder vår webbplats, följer oss på Twitter och Facebook eller läser denna blogg. Ett stort tack till er!

Utan ert intresse och uppmuntran skulle vi inte fortsätta att utvecklas. Extra roligt är att en del av våra kanaler och aktiviteter har funnits med sedan ESBRI startades 1997, till exempel Entré och Estrad.

Under 2014 har vi i tidningen Entrés fyra nummer lyft fram över 100 forskare som är verksamma på ett 20-tal lärosäten och forskningsinstitut i Sverige. Vi har ambitionen att vara den främsta plattformen, och den neutrala arenan, för att lyfta fram all den forskning som pågår kring entreprenörskap, innovation och småföretagande. Även ”Vem gör vad?” fyller en viktig funktion. Det är en databas som gör alla forskare inom vårt fält mer tillgängliga och synliga. Jag vill rikta ett stort tack till forskarna som arbetar för att öka kunskapen kring olika aspekter av entreprenörskapsområdet.

Vi har under året satt nytt rekord vad gäller deltagare på Estradföreläsningarna. I genomsnitt har det varit 142 deltagare och majoriteten av deltagarna är företagare eller arbetar på företag.

I våras arrangerade vi två konferenser kring kvinnors företagande och innovation rygg-i-rygg. Det var den internationella forskarkonferensen Diana International Research Conference och Global Symposium on Women’s Entrepreneurship. De samlade över 250 deltagare från 35+ länder.

Hösten har varit extra intensiv, med bland annat avslutningen av From Research to Business (R2B). Det är ett program i kommersialisering för doktorander och postdocs. Vi har även delat ut pris i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt som vi arrangerar tillsammans med VINNOVA. Och vi har genomfört det 11:e årliga Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum.

I november firades Global Entrepreneurship Week (GEW) som ESBRI sedan 2013 är nationell värd för. GEW är världens största manifestation kring entreprenörskap där 150 länder medverkar. I Sverige genomförde ett 130-tal partners 312 aktiviteter på närmare 60 orter. Totalt samlade aktiviteterna över 20 000 deltagare.

Vi avslutade året med att i anslutning till årets sista Estradföreläsning dela ut ”ESBRI-priset - För entreprenörskap” till Ung Företagsamhet i Sverige.

Utan finansiärer skulle vi inte kunna göra något. Jag vill därför även passa på att först rikta ett tack till våra två största finansiärer under 2014: Tillväxtverket och VINNOVA. Vi har även fått stöd från ALMI Företagspartner, Babson College, Bertil Edlunds Stiftelse, Företagarna, Företagsamt.se, och Kilpatrick & Townsend. Därutöver har vi en rad nätverkspartners i olika sammanhang som framgår vid varje enskild aktivitet.

Avslutningsvis vill jag tacka mina fantastiskt duktiga medarbetare som sett till att vi fortsatt leverera bra grejor även under 2014. Vilka våra nyårslöften och nya spännande aktiviteter blir återkommer jag med efter årsskiftet.

Till dess – en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/Magnus


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar