onsdag, oktober 21, 2015

Gränsöverskridande samarbete gör oss starkare

Häromdagen arrangerade vi på ESBRI ett frukostseminarium tillsammans med IVA:s projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Forskarna Mary Walshok och Örjan Sölvell diskuterade hur man kan öka den lokala konkurrenskraften. Seminariet utgick från boken ”The Oxford Handbook of Local Competitiveness”, där Mary Walshok är en av redaktörerna och Örjan Sölvell en av de drygt 40 forskare inom ekonomi och samhällsvetenskap som medverkar.

Walshok känner väl till svenska förhållanden och då framförallt Stockholm eftersom hon har släktingar här och besöker staden flera gånger per år. Sölvell har i nästan 40 år varit verksam på Handelshögskolan i Stockholm och intresserar sig bland annat för klusterbildningar.

I dag effektiviserar många stora företag sin tillverkning och behöver därför färre anställda. Det blir också allt vanligare att företag anlitar underleverantörer och fristående forskningsenheter. Numera kan fyra personer sitta i ett rum och driva ett globalt mångmiljonföretag. Det är naturligtvis nedslående när det blir nedskärningar med färre arbetstillfällen som följd, men de båda forskarna menar det finns hopp.

Regioner som är bra på att samarbeta över olika branscher är oftast framgångsrika. Där finns plattformar där talangfulla personer kan mötas. Och en sådan region drar till sig kompetenta individer. Därigenom startar också fler företag och fler arbetstillfällen skapas. Stockholm är en sådan region.

I Sverige startar ett stort antal företag men många läggs också ner snabbt. Det kan man tycka är alarmerande. Men betänk att personerna bakom företagen finns kvar. De står för kapital, kunskap och nätverk. Och de startar nya företag. Så det är egentligen de här individerna som är kapitalet, inte själva företaget.

Det finns naturligtvis ett antal faktorer som måste beaktas för att man ska få ett framgångsrikt företagarklimat. Fysisk miljö, infrastruktur och lagar är bara några exempel.

Vill du veta mer kan du lyssna på Walshoks och Sölvells presentation som ljudfil och du hittar Walshoks bilder här. Sölvell har skrivit en rapport som visar att Stockholmsregionen håller världsklass inom IKT-sektorn. Titeln är ”Ekosystemet ICT & Digital. Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen” och du kan ladda ner den här.

Spännande och hoppfullt!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar