fredag, april 21, 2017

Entreprenörskap som väg till integration

I går deltog jag i ett frukostseminarium, arrangerat av Swedbank, där ett antal talare diskuterade olika vägar till integration genom entreprenörskap.

Flera av talarna framhöll att Sveriges politiska system fortfarande är anpassat för anställning i storföretag, medan arbetsmarknaden inte längre ser ut på det sättet. Flera var också kritiska till Arbetsförmedlingens sätt att arbeta och menade att myndigheten behöver en bredare syn på hur vi skapar sysselsättning.

I dag skapas en stor del av tillväxten av entreprenörer som vill se sina företag växa. Fler företag som växer leder till att fler människor får jobb. Och vart fjärde nytt arbete som skapas i Sverige i dag finns i företag där grundaren är född utomlands.

Här är några programpunkter som jag tog fasta på under seminariet.

Maria Borelius har grundat stiftelsen Ester som hjälper kvinnor med utländsk bakgrund att starta företag. De erbjuds coaching, vägledning och mikrofinansiering, alltså både socialt och finansiellt kapital, samt kunskap. Resultaten är mycket goda, tack vare systematik och långsiktighet i arbetet. Hela 80 procent av de kvinnor som är med i projektet behöver inte längre ta emot bidrag för sin försörjning.

Sara Wimmercrantz har grundat finansieringsbolaget Backing Minds. Majoriteten av allt riskkapital stannar i Stockholm, men bara 25 procent av Sveriges företag startas här. Sara menar att alla ska kunna få finansiering för en bra affärsidé – även om man bor i ett så kallat problemområde. Hon lyfte fram Transfer Galaxy som exempel. Företaget startade i Vivalla utanför Örebro och erbjuder snabba pengaöverföringar till personer i andra länder. De har växt snabbt på kort tid och anställer framförallt personal från närområdet. De är alltså både positiva förebilder och skapar arbetstillfällen.

Andreas Bergström från Fores menade att vi ändå måste vara försiktiga och inte ha en överdriven tro på att företagande ska lösa alla integrationsproblem. De företag som startas måste ha en lovande affärsidé i grunden. Ett misslyckande eller en konkurs kan vara förödande för en nyanländ. Det är viktigt att underlätta företagande i stort, och förenkla regelverk och byråkrati. Sådana åtgärder gynnar alla företagare, oavsett ursprung.

Statssekreterare Niklas Johansson fick slutligen möjlighet att berätta om regeringens planer för att underlätta företagandet. Till hösten planeras en skattesänkning vid nyanställningar. När ett företag vill anställa för första gången blir skatten 10 procent i stället för 30 procent. Regeringen genomför också en översyn av Arbetsförmedlingens arbetssätt, så förhoppningsvis ska vi se en ökad flexibilitet i deras arbete framöver.

Intresserad av ämnet? Kolla gärna in vår temasida om företagare med utländsk bakgrund, där har vi samlat en hel del forskning om ämnet.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar