lördag, juni 05, 2010

2000 sociala entreprenörer på Rework the world

Nästan 2 000 sociala entreprenörer och beslutsfattare från 120 länder möts just nu i Leksand på Rework the world. Exemplen på ett ansvarstagande och socialt inriktat entreprenörskap är många. ESBRIs Malin Gawell finns på plats. Läs hennes reflektioner nedan.

/Jonas

Entusiasm blandas med allvar när idéer om vad man kan göra för en bättre värld kopplas till världsomspännande utmaningar som ungdomsarbetslöshet, fattigdom, miljöförstöring och bristen på social sammanhållning. Hälften av deltagarna på Rework the world är under 35 år, hälften är kvinnor. Majoriteten är sociala entreprenörer. Ett tiotal ministrar och/eller parlamentsmedlemmar deltar. Minst lika många forskare finns på plats, varav en är nobelpristagare! Elinor Ostrom som fick Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne 2009 talade om betydelsen av ”the commons”.

Bakom arrangemanget ligger de ideella organisationerna Tällberg Foundation, YES och LSU. Till sin hjälp har de en lång rad samverkanspartners. Tällberg Foundation har i mer än tre decennier arbetat för en fördjupad förståelse för hur utvecklingen i världen ska kunna ta mer hänsyn till miljöfrågor. YES arrangerar ”Youth Employment Summits” med fokus på entreprenörskap. LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) arbetar, tillsammans med sina internationella samarbetspartners, för att främja ungdomars rättigheter och deltagande i samhället i stort.

Hela mötet andas inspiration och en vilja att lära av varandra, varvat med reflektion, eftertanke och påminnelser om de allvarsamma utmaningarna i världen. För alla på mötet, inklusive jag själv, verkar överens om att det inte bara är något, utan en hel massa, vi måste och kan göra för att fler i världen ska få bättre möjligheter till ett bra liv.

Det sociala entreprenörskapet både behövs och frodas! På mötet i Leksand finns många exempel. För er som inte var där – låt er inspireras på www.reworktheworld.org.

/Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar